Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on-line și reducerea birocrației la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea

Publicat Luni, 15 Aprilie 2019 11:57
Ultima modificare facută Joi, 31 Octombrie 2019 12:12 Citit de 91 ori

În data de 08.04.2019 a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 338 aferent proiectului „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on-line și reducerea birocrației la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea” între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

  Obiectivul general al proiectului este acela de întărire a capacităţii de management strategic şi de planificare a acţiunilor pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice din administraţia municipiului Râmnicu Vâlcea, în beneficiul socio-economic al cetăţenilor municipiului. Scopul proiectului este furnizarea de servicii publice de calitate prin implementarea unui sistem informatizat de management în Primaria Râmnicu Vâlcea şi întărirea capacităţii manageriale la nivelul autorităţii locale.    

 Obiectivele specifice ale proiectului

Proiectul are ca obiectiv specific implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office. În acest sens sunt avute în vedere achiziția si implementarea unei platforme integrate pentru managementul fluxurilor de lucru și arhivarea electronică, respectiv a unei platforme integrate (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) pentru servicii electronice complete (inclusiv plata electronică și semnătura electronică), a unui terminal interactiv de tip self-service pentru servicii electronice, și a unei soluții de raportare a indicatorilor aferenți serviciilor electronice.

Platforma integrată pentru servicii electronice este bazată pe implementarea următoarelor principii: One Stop Shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligentă a informațiilor disponibile prin aplicarea principiului înregistrării "o singură dată" a datelor – conceptul de identitate ele

Principalele rezultate așteptate sunt:

  • Aplicație servicii electronice pentru dispozitive mobile (Android, iOS) + web: (Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public de Poliție Locală);
  • Terminal de tip self-service - se plasează în puncte cheie din municipiu, cu scopul de a furniza servicii pentru cetățeni, eliminând necesitatea deplasării la ghișeu pentru diverse operațiuni;
  •  Plata electronică cu/fără autentificare - sprijinirea introducerii de instrumente, procese taxelor și impozitelor locale; procese de management la nivel local prin implementarea de mecanisme de stimulare a colectării
  • Semnatura electronică - se va integra cu sistemul de management al documentelor, atât pentru verificarea validității, cât și pentru procesul de semnare a documentelor;
  • Managementul taxelor și impozitelor - sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local - implementarea de mecanisme de stimulare a colectării taxelor și impozitelor locale;
  • Bugetare participativă - oferă cetățenilor posibilitatea de a propune proiecte pentru dezvoltarea orașului și de a se implica în selecția proiectelor finanțate de la bugetul local;
  • Managementul activităților - asigură eficientizarea fluxurilor de lucru din cadrul unei instituții, fiind integrată cu sistemul de management al documentelor;
  • Arhivare electronică;
  • Urbanism - va permite gestionarea registrelor de Certificate de Urbanism, Autorizații Registrul de Procese Verbale de receptie a lucrarilor, Registrul PUG și Registrul PUD, Autorizaţii de Construire, Autorizații de Desființare luându-se în considerare integrarea cu modulul de registratură din aplicația de management al documentelor.