Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Concurs 20.02.2018

Vineri, 19 Ianuarie 2018 08:18

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea de:
- referent, clasa III, grad profesional asistent – Biroul Stare Civilă-Direcția de Evidență a Persoanelor.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 20 februarie 2018 ora 1000 – proba scrisă și 26 februarie 2018 ora 1200-interviul.

Concurs 13.02.2018

Vineri, 19 Ianuarie 2018 08:00

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 13.02.2018, ora 1000 – proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, a unui post de conducere vacant de:
- DIRECTOR, gradul II - Direcţia Administrării Domeniului Public - Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Anunț concurs 23 ianuarie 2018

Vineri, 22 Decembrie 2017 08:03

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II– Poliţia Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 23 ianuarie 2018, ora 1000 - proba scrisă.

Anunț concurs 19 ianuarie 2018

Vineri, 22 Decembrie 2017 07:54

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 19 ianuarie 2018, ora 1000 – proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, a unui post vacant, personal contractual, pe perioadă nedeterminată:   
- CASIER – Serviciul Înregistrări Fiscale, Operatori Ghişeu – 1 post;

Rezultat Final Concurs de Proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea  aprobat prin Dispoziţia  nr.1679/2017,

 rezultatul final al concursului de proiecte de management la Teatrul Municipal ”Ariel” – Râmnicu Vâlcea

Nr. crt.

Candidat

Nota etapa I

Nota etapa II

Rezultatul concursului*

Rezultatul contestaţiei

Rezultatul final

1.

Pavaloi (Cacoveanu) Claudia

7,38

7,50

7,44

-

Necâştigător

2.

Popescu Gabriel Gheorghe

7,93

8,93

8,43

-

Câștigător

*Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.

 Secretariatul Comisiei de concurs numit prin Dispozitia nr.2762/2017

23.11.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM VALCEA
COMISIA DE CONCURS- PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU TEATRUL MUNICIPAL “ARIEL” RAMNICU VALCEA

Concurs de Proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea
Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea  aprobat prin Dispoziţia  nr.1679/2017,
rezultatul concursului de proiecte de management la Teatrul Municipal ”Ariel” – Râmnicu Vâlcea

Nr. crt. Cod identificare/CandidatNota etapa INota etapa IIRezultatul concursului
1. Pavaloi (Cacoveanu) Claudia - CPMTA,2 7.38 7.50 7.44
2. Popescu Gabriel Gheorghe,- CPMTA,1 7.93 8.93 8.43

Potrivit prevederilor art.8 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea,  aprobat prin Dispoziţia  nr.1679/2017 și ale art. 20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare: ”candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la registratura (Centrul de Informații pentru Cetățeni) din cadrul Primăriei Municipiului Rm Vâlcea în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului”


 Secretariatul Comisiei de concurs numit prin Dispozitia nr.2762/2017
  15.11.2017

Page 1 of 24