Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Direcţia Administrării Domeniului Public anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

- inspector de specialitate,gradul II din cadrul Compartimentului Indicatoare, Marcaje Rutiere

-electrician, treapta I din cadrul Serviciului Iluminat Public, Semaforizare, Fântâni Arteziene;

Anunț concurs 26 martie 2019

Vineri, 22 Februarie 2019 08:22

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:
-consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Resurse Umane – Direcția Resurse Umane;
-referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Administrație Publică Locală, Registru Agricol și Arhivă – Direcția Administrație, Juridic, Contencios.
 Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de  26 martie 2019, ora 1000 - proba scrisă.

Anunț concurs 26 martie 2019

Vineri, 22 Februarie 2019 08:16

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Control - Direcţia Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, în data de 26 martie 2019, ora 1000 - proba scrisă.

Anunț concurs 12 februarie 2019

Vineri, 28 Decembrie 2018 08:05

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Managementul Calității și Control Intern - Direcţia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14,  în data de 12 februarie 2019, ora 1000 - proba scrisă.

Anunț concurs 05 februarie 2019

Vineri, 21 Decembrie 2018 08:34

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea:
- consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Autorizare Lucrări de Construcții și Rețele Edilitare - Direcția Urbanism;
- inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Dezvoltare Urbană și GIS - Direcția Urbanism.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, în data de 05 februarie 2019 ora 1000 – proba scrisă.

Anunț concurs 28 ianuarie 2019

Vineri, 21 Decembrie 2018 08:25

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 28 ianuarie 2019, ora 1000- proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului de Asistență Medicală:
- MEDIC PRIMAR - 1 post;
- MEDIC DENTIST - 1 post.

Page 1 of 33