Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Rezultat Final Concurs de Proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea  aprobat prin Dispoziţia  nr.1679/2017,

 rezultatul final al concursului de proiecte de management la Teatrul Municipal ”Ariel” – Râmnicu Vâlcea

Nr. crt.

Candidat

Nota etapa I

Nota etapa II

Rezultatul concursului*

Rezultatul contestaţiei

Rezultatul final

1.

Pavaloi (Cacoveanu) Claudia

7,38

7,50

7,44

-

Necâştigător

2.

Popescu Gabriel Gheorghe

7,93

8,93

8,43

-

Câștigător

*Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.

 Secretariatul Comisiei de concurs numit prin Dispozitia nr.2762/2017

23.11.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM VALCEA
COMISIA DE CONCURS- PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU TEATRUL MUNICIPAL “ARIEL” RAMNICU VALCEA

Concurs de Proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea
Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea  aprobat prin Dispoziţia  nr.1679/2017,
rezultatul concursului de proiecte de management la Teatrul Municipal ”Ariel” – Râmnicu Vâlcea

Nr. crt.     Cod identificare/Candidat                             Nota etapa I             Nota etapa II           Rezultatul concursului
    1.     Pavaloi (Cacoveanu) Claudia - CPMTA  2              7,38                               7,50                                 7,44
    2.     Popescu Gabriel Gheorghe    - CPMTA  1              7,93                               8,93                                 8,43

Potrivit prevederilor art.8 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea,  aprobat prin Dispoziţia  nr.1679/2017 și ale art. 20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare: ”candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la registratura (Centrul de Informații pentru Cetățeni) din cadrul Primăriei Municipiului Rm Vâlcea în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului”


 Secretariatul Comisiei de concurs numit prin Dispozitia nr.2762/2017
  15.11.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM VALCEA
COMISIA DE CONCURS- PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU TEATRUL MUNICIPAL “ARIEL” RAMNICU VALCEA


Concurs de Proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea
Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea  aprobat prin Dispoziţia  nr.1679/2017,
rezultatul Etapei I – analiza proiectelor de management:
Nr. crt.        Cod identificare/Candidat             Nota etapa I
  
1.                     CPMTA  1                                     7,93
2.                     CPMTA  2                                     7,38


Conform art. 19 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare: “Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7.”
Susținerea etapei a doua a concursului – interviul, va avea loc marți 14.11.2017, la sediul  Primariei Municipiului Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu, Nr.14, etaj 1, Sala Consiliu începând cu ora 13,00.
 Potrivit prevederilor art.6, alin.(9) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea,  aprobat prin Dispoziţia  nr.1679/2017, ”persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la Secretariatul comisiei de concurs în care vor preciza datele personale de identificare din cartea de identitate, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a acestuia.”

 Secretariatul Comisiei de concurs numit prin Dispozitia nr.2762/2017
  13.11.2017

Anunt concurs 14 noiembrie 2017 - 3 posturi personal contractual

Vineri, 20 Octombrie 2017 08:17

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, în data de 14 noiembrie 2017, ora 1000 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea:    - Referent IA – Compartimentul Administrativ, Registratură - Direcţia Economico–Financiară - 1 post;- Referent IA – Serviciul Relaţii, Îndrumare Asociaţii de Proprietari –Direcţia Dezvoltare Locală  - 1 post;- Referent IA – Compartiment Adăpost Câini fără Stăpân - Serviciul Public Grădina Zoologică – Bază de Agrement – 1 post.

Concurs 21.11.2017 patru funcții publice aparat de specialitate

Vineri, 20 Octombrie 2017 08:04

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea de:
-consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Administraţie Publică Locală, Reglementări şi Aplicare Legea 10/2001- Direcția Administrație, Juridic Contencios;
-referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Arhivă și Gestionare Documente- Serviciul Administraţie Publică Locală, Reglementări şi Aplicare Legea 10/2001;
-inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Managementul Proiectelor – Direcția Dezvoltare Locală;
-referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Relații Îndrumare Asociații de Proprietari – Direcția Dezvoltare Locală.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 21 noiembrie 2017, ora 1000 – proba scrisă.

A N U N Ţ

privind rezultatele obţinute  la interviul din data de 18.10.2017 pentru ocuparea a 7 posturi personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea.

Pentru postul de REFERENT IA – Compartiment Contabilitate - Căminul pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea-1 post

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut la proba interviu

Observaţii

1.

LETU VALENTINA

70,00

ADMIS

2.

CHERAN MARINELA

55,00

ADMIS

Pentru postul de ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) – Compartiment Socio Medical - Căminul pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea - 1 post

Nr.Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut la proba interviu

 Observaţii

1.

IORDACHE ELENA DENISA

65,00

ADMIS

Pentru postul de INFIRMIER – Compartiment Socio Medical - Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea - 5 posturi

Nr.Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut la proba interviu

 Observaţii

1.

MIRON DOINA

75,00

ADMIS

2.

ZOTICA MARIA

70,00

ADMIS

3.

COSMA GABRIELA

90,00

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Caminului Pentru Persoane Varstnice.

 

Afişat astăzi: 19.10.2017 ora 1200.

PREŞEDINTE COMISIE CONCURS,
Felicia CĂLINESCU

Page 1 of 23