Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Concursuri si Examene

Posturi vacante in organigrama primariei Municipiului Ramnicu Valcea.

Pentru anunturile ieșite din actualitate puteți consulta arhiva anunțurilor aici.

Anunt concurs 14 noiembrie 2017 - 3 posturi personal contractual

Vineri, 20 Octombrie 2017 08:17
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, în data de 14 noiembrie 2017, ora…

Concurs 21.11.2017 patru funcții publice aparat de specialitate

Vineri, 20 Octombrie 2017 08:04
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea de: -consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Administraţie Publică Locală, Reglementări şi Aplicare Legea 10/2001- Direcția Administrație, Juridic Contencios;-referent, clasa…
A N U N Ţ privind rezultatele obţinute  la interviul din data de 18.10.2017 pentru ocuparea a 7 posturi personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea. Pentru postul de REFERENT IA – Compartiment Contabilitate - Căminul pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea-1 post Nr. Crt.…
CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  RÂMNICU  VÂLCEACOMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORNR. 452/17.10.2017   ANUNT  Cu privire la : soluționarea contestaţilor depuse de: d-na Coverca Ioana Raluca, candidat la concursul de recrutare din data de 11.10.2017 pentru ocuparea postului de asistent medical debutant -Compartiment Socoi Medical din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice…
A  N  U  N  Ţ privind rezultatele obţinute la proba scrisă  a concursului din data de 11.10.2017 pentru ocuparea a 7 posturi personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Valcea Pentru posturile de INFIRMIER  – Compartiment Socio-Medical - Căminul pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea-5 posturi…

Anunț concurs 07.11.2017-Serviciul Public "Creșe"

Vineri, 13 Octombrie 2017 08:33
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, în data de 07 noiembrie 2017, ora…
Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea organizeazăla sediul său din str. G-ral Praporgescu,  nr. 14, Râmnicu Vâlcea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009,cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru  aprobarea Regulamentului-cadru de…

Anunț concurs 24.10.2017-3 funcții publice

Vineri, 22 Septembrie 2017 09:30
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea de: -inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor;-inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contracte…

Anunț concurs 24.10.2017-Biroul Stare Civilă

Vineri, 22 Septembrie 2017 09:25
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea de: - inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Stare Civilă-Direcția de Evidență a Persoanelor. Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu…
Page 1 of 4