Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui post vacant, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 19.10.2018, ora 0900 de:

MEDIC PRIMAR – COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL – 1 POST

Ultima modificare facută Luni, 15 Octombrie 2018 16:21

Anunț concurs 2 funcții publice de execuție - 02.10.2018

Vineri, 31 August 2018 09:03

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:
-inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Autorizări Activităţi Comerciale, Evenimente Publice;
-consilier, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Managementul Proiectelor - Direcţia Dezvoltare Locală.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de  02 octombrie 2018, ora 1000 - proba scrisă.

Anunț concurs 3 funcții publice de execuție - 03.10.2018

Vineri, 31 August 2018 08:52

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:
-referent, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Juridic, Executări Silite - Direcţia Economico-Financiară;
-inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Financiar, Contabilitate și Buget - Direcţia Economico-Financiară;
-inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Financiar, Contabilitate și Buget - Direcţia Economico-Financiară.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de  03 octombrie 2018, ora 1000 - proba scrisă.

Anunț concurs 2 funcții publice de execuție - 04.10.2018

Vineri, 31 August 2018 08:29

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:
-consilier, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă și Legea 10/2001- Direcţia Administrație, Juridic, Contencios;
-inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Managementul Calității și Control Intern - Direcţia Resurse Umane.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de  04 octombrie 2018, ora 1000 - proba scrisă.

ANUNȚ CONCURS - POST CONTRACTUAL 21.09.2018

Joi, 30 August 2018 08:57

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 21 septembrie 2018, ora 1000- proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014 pentru ocuparea postului contractual pe perioadă nedeterminată de:

- ȘEF SERVICIU, Serviciul Public Creșe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm. Vâlcea;

Anunț concurs promovare personal contractual - 12 septembrie 2018

Marți, 28 August 2018 08:40

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, organizează exemen de promovare, în grad profesional imediat superior a personalului contractual, în data de 12 septembrie 2018, ora 1000-proba scrisă.

Page 1 of 29