Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Rezultat Final Concurs de Proiecte de management organizat pentru Filarmonica “Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Filarmonica “Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea aprobat prin Dispoziţia nr.1100/2018,

rezultatul final al concursului de proiecte de management la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea

Nr. crt.

Candidat

Nota etapa I

 

 

Nota etapa II

 

 

Rezultatul concursului*

 

Rezultatul contestaţiei

 

Rezultatul final

3.

Constantinescu Petruț

9,86

10,00

9,93

-

Câștigător

4.

Sandu Dionid-Emilian

6,76

-

-

-

Necâștigător

*Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.

Secretariatul Comisiei de concurs numit prin Dispozitia nr.1210/2018

16.05.2018

Concurs de Proiecte de management organizat pentru Filarminica ”Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Filarmonica “Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea aprobat prin Dispoziţia nr.1100/2018,

rezultatul concursului de proiecte de management la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea

Nr. crt.

Cod identificare/Candidat

Nota etapa I

 

 

Nota etapa II

 

 

Rezultatul concursului

1.

 Constantinescu Petruț - CPMFID  1

9,86

10,00

9,93

2.

 Sandu Dionid - Emilian - CPMFID  2

6,76

-

-

Potrivit prevederilor art.8 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Dispoziţia nr.1100/2018 și ale art. 20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare: ”candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la registratura (Centrul de Informații pentru Cetățeni) din cadrul Primăriei Municipiului Rm Vâlcea în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului”

Secretariatul Comisiei de concurs numit prin Dispozitia nr.1210/2018

11.05.2018

Concurs de Proiecte de management organizat pentru Filarmonica  “Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Filarmonica  “Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea  aprobat prin Dispoziţia  nr.1210/2018,

rezultatul Etapei I – analiza proiectelor de management:

Nr. crt.

Cod identificare/Candidat

Nota etapa I

     

1.

CPMFID  1

9,86

2.

CPMFID  2

6,76

Conform art. 19 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare: “Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7.”

Susținerea etapei a doua a concursului – interviul, va avea loc joi 10.05.2018, la sediul  Primariei Municipiului Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu, Nr.14, etaj 1, Sala Consiliu începând cu ora 11,00.

 Potrivit prevederilor art.6, alin.(9) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Filarmonica   “Ion Dumitrescu” – Râmnicu Vâlcea,  aprobat prin Dispoziţia  nr.1100/2018, ”persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la Secretariatul comisiei de concurs în care vor preciza datele personale de identificare din cartea de identitate, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a acestuia.”

 

 Secretariatul Comisiei de concurs numit prin Dispozitia nr.1210/2018

  09.05.2018

Anunț concurs 23 mai 2018

Vineri, 27 Aprilie 2018 07:56

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, în data de 23 mai 2018, ora 1000 a postului vacant personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Public „Creşe” al Municipiului Râmnicu Vâlcea:   
-ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) -1 post;

Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare, a următoarelor posturi vacante, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 10.05.2018, ora 10.00 de:   

 -INFIRMIER - COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL – 4 POSTURI;

-MUNCITOR I (ELECTRICIAN) – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – 1 POST.

 

Page 1 of 26