Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs 10 ianuarie 2019

Miercuri, 28 Noiembrie 2018 08:10

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea :
- referent, clasa III, grad profesional asistent – Serviciul Evidență Patrimoniu, Contracte - Direcția Dezvoltare Locală;
- referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartiment  pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14,  în  data de 10 ianuarie 2019, ora 1000 - proba scrisă.

Anunț concurs 08 ianuarie 2019

Miercuri, 28 Noiembrie 2018 08:10

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi vacante, personal contractual pe perioadă nedeterminată – Biroul Comunicare, Sport Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm. Vâlcea :
- REFERENT IA – 1 post;
- CONSILIER DEBUTANT – 1 post ;
- CONSILIER IA – 1 post ;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, în data de 08 ianuarie 2019, ora 1000 - proba scrisă.

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare, a următoarelor posturi vacante, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 03.12.2018, ora 0900 de:   

 - INFIRMIER - COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL – 8 POSTURI;

- ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) – COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL – 1 POST;

- INGRIJITOR – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – 2 POSTURI.

Page 1 of 31