Hide Main content block

0 1 Ultimele Știri

0 2 Ultimele Anunțuri

0 4 Convocări Ședințe

Convocări ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local este convocat în ședință ordinară, în data de 27 noiembrie 2023, ora 10.00, ...

0. Dispoziție convocare 1. Proiect de hot. rectificare buget local și liste de investiții pe anul 2023 2. Proiect de hot. rectificare buget unități de învățământ 3. Proiect de hot. rectificare buget SCM pentru anul 2023 4. Proiect de hot. rectificare buget Cămin pentru Persoane Vârstnice 5. Proiect de hot. rectificare buget DADP 6. Proiect de hot. aprobare manifestări din cadrul evenimentului festiv Decembrie Magic 202 7. Proiect de hot. modificare și completare HCL 186 din 2023 (Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării) 8. Proiect de hot. aprobare DALI și indicatori pentru obiectivul Lucrări de reabiltare și midernizare Școala Gimnazială nr.4 9. Proiect de hot. actualizare deviz general și indicatori pentru obiectivul Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân 10. Proiect de hot. aprobare cheltuieli pentru proiectul Modernizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare 11. Proiect de hot. aprobare Plan de măsuri pentru reducere subvenție la energie termică cu orizont de timp 2032 12. Proiect de hot. modificare și completare art.1 la HCL 381 din 2022 13. Proiect de hot. realizare investiții suplimentare la Baza Sportivă 1 Mai 14. Proiect de hot. adoptare măsuri intervenții pe timpul iernii 2023-2024 15. Proiect de hot. completare anexe la Contract de delegare gestiune servicii publice de administrare domeniu public si privat 16. Proiect de hot. prelungire durată contract de închiriere încheiat cu PSD 17. Proiect de hot. modalitate valorificare masă lemnoasă pe anul 2023 18. Proiect de hot. prelungire durată Contract de delegare gestiune serviciu de transport public local 19. Proiect de hot. închiriere teren de la CFR 20. Proiect de hot. repartizare locuință socială 21. Proiect de hot. acceptare donație terenuri cu destinația de drum public, din strada Toamnei spre Sud 22. Proiect de hot. modificare caracteristici strada Arhitect Nicolae Lupu și acceptare donație terenuri 23. Proiect de hot. modificare HCL 316 din 2022 (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului) 23.1. Anexă Strategie SIDU 2021-2027 24. Proiect de hot. modificare HCL 280 din 2023 25. Proiect de hot. instituire taxă de reabilitare termică proprietarilor din blocul 88, str. Doctor Hacman nr.20 26. Proiect de hot. prelungire termen de finalizare contract de finanțare proiect Reabilitare termică blocuri de locuințe 27. Proiect de hot. reziliere contract de finanțare aferent proiectului Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru 28. Proiect de hot. modificare stat de funcții Cămin pentru Persoane Vârstnice 29. Proiect de hot. modificare organigramă și stat de funcții la Creșa Râmnicu Vâlcea 30. Proiect de hot. modificare stat de funcții la Filarmonica Ion Dumitrescu Rm. Vâlcea 31. Proiect de hot. aprobare Plan de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2024 32. Proiect de hot. mandatare reprezentanți municipiu în AGA la societăți pentru punere în aplicare prevederi din Legea 296 din 2023 33. Proiect de hot. mandatare reprezentant Municipiu în AGA la societatea Apavil SA pentru numire auditor financiar 34. Proiect de hot. mandatare reprezentanți municipiu în AGA de la Piețe Prest pentru numire administrator provizoriu 35. Proiect de hot. modificare rețea școlară unități de învățământ pentru anul 2023-2024 36. Proiect de hot. aprobare acord de colaborare pentru implementare proiect ”Parteneriat pentru politica de coeziune” 19.1 anexa plan de situatie Pct. suplimentar 1. Proiect de hot. aprobare documentație pentru concesionare teren în Parcul Industrial Pct. suplimentar 2. Proiect de hot. mandatare reprezentant municipiu în AGA la Apavil SA pentru aprobare organigramă Pct. suplimentar 3. Proiect de hot. mandatare reprezentanți municipiu în AGA la Piețe Prest SA pentru aprobare organigramă Pct. suplimentar 4. Proiect de hot. mandatare reprezentanți municipiu în AGA la Piețe Prest SA pentru modificare act constitutiv 1.1 Completare Pct. suplimentar 5. Proiect de hot. aprobare liste proiecte prioritate 2021-2027 Pct. suplimentar 6. Proiect de hot. prelungire termen de finalizare contract de finanțare proiect Modernizare stații de îmbarcare-debarcare Pct. suplimentar 7. Proiect de hot. etapizare contract finanțare proiect Dezvoltare locală comunități marginalizate

Consiliul Local este convocat în ședință ordinară, în data de 24 octombrie 2023, ora 10.00, ...

0.Dispozitie convocare 1. Proiect de hot. executie buget general consolidat la data de 30.09.2023 2. Proiect de hot. rectificare buget local si lista investitii pe anul 2023 3. Proiect de hot. rectificare buget Filarmonica Ion Dumitrescu pentru anul 2023 4. Proiect de hot. rectificare buget SCM pentru anul 2023 5. Proiect de hot. rectificare buget DAS pentru anul 2023 6. Proiect de hot. rectificare buget ETA SA 7.Proiect de hot. actualizare deviz modernizare statii imbarcare 8. Proiect de hot. modificare HCL nr 256 din 2023 9. Proiect de hot. declarare teren in suprafata de 407 mp ca bun de interes public local 10. Proiect de hot. modificare taxa salubrizare pentru utilizatori fara contract 11. Proiect de hot. actualizare Procedura admitere iesire persoana varstnica din Camin 12. Proiect de hot. prelungire perioada concesionare teren de 4 mp 13. Proiect de hot. trecere cladire anexa situat in CLT nr 126 din domeniul public in privat 14. Proiect de hot. transmitere fara plata catre Arhiepiscopie teren de 965 mp 15. Proiect de hot. repartizare locuinta de serviciu 16. Proiect de hot. stabilire destinatie imobil strada Mihai Eminescu 17. Proiect de hot. modificare stat functii DADP 18. Proiect de hot. aprobare PUZ construire locuinta parter strada Arinilor nr 29J 18.1. Incadrare in zona 18.2. Reglementari urbanistice 18.3. Situatie existenta 19. Proiect de hot. aprobare PUZ si RLU desfiintare constructie existenta si construire imobil locuinte colective strada Morilor nr 2 19.1. INCADRARE 1-Model 19.2. REGLEMENTARI URBANISTICE- D+P+8E+E9r-Model 19.3. SITUATIA EXISTENTA-Model 20. Proiect de hot. trecere teren din domeniul public in privat pentru concesionare 21. Proiect de hot. mandatare reprezentant municipiu in AGA Apavil rectificare buget 22. Proiect de hot. deplasare 4 consilieri in Agios Nikolaos 23. Proiect de hot. aprobare Protocol cu ABA Olt 24. Proiect de hot. mandatare reprezentant municipiu in ADI APA pentru incheiere act aditional la Statut 25. Proiect de hot. modificare anexa la HCL nr 273 din 2023 Punct suplimentar 1 Proiect de hot. modificare HCL nr 128 din 2023 Punct suplimentar 2 Proiect de hot. modificare si completare HCL nr 155 din 2023 2.1. Raport de completare

0 5 Concursuri și Examene

Urmăriți aceasta rubrică pentru a fi la curent cu cele mai noi rezultate.

0 6 Urbanism

Top