Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Proiecte de hotarari in dezbatere publica

Arhiva documentelor aflate in dezbatere publica poate fi vizualizata aici

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind stabilirea zonelor în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale începând cu 1 ianuarie 2018   Data afişării: 27.11.2017 Documente prezentate: - Proiect de Hotărâre privind stabilirea zonelor în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale începând cu 1 ianuarie 2018 - Anexa - zonele în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale începând cu 1 ianuarie 2018 Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare: 28.11-15.12.2017 (conf. art. 6, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare); Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.…
În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind modificarea şi completarea HCL nr. 248/135/2004 privind procedura de avizare a programului de funcţionare a agenţilor economici, aşa cum a fost completată prin HCL nr. 33/2012 Data afişării: 15.09.2017 Documente prezentate:- Expunere de motive privind modificarea şi completarea HCL nr. 248/135/2004 privind procedura de avizare a programului de funcţionare a agenţilor economici, aşa cum a fost completată prin HCL nr. 33/2012- Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 248/135/2004 privind procedura de avizare a programului de funcţionare a agenţilor economici, aşa cum a fost completată prin HCL nr. 33/2012 Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare: 18.09-13.10.2017 (conf. art. 6, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu…
În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Activităţii de Voluntariat din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, Data afişării: 05.09.2017 Documente prezentate: Expunere de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Activităţii de Voluntariat din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Activităţii de Voluntariat din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea Regulament privind Organizarea şi Funcţionarea a Activităţii de Voluntariat din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea Cerere de înscriere voluntar Contract de Voluntariat Fişa de Voluntariat Declaraţie pe propria răspundere Angajament de Confidenţialitate Certificat de Voluntariat • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în…
UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță că a depus, in cadrul apelului de documente strategice al Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020, la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia în vederea verificării conformității administrative și admisibilității Planul de mobilitate Urbană Durabila al municipiului Râmnicu Vâlcea.Consultarea documentului depus la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia se poate realiza prin accesarea fișierelor atașate.
Page 1 of 2