Proiecte in derulare

Proiecte in derulare

Categorii subordonate Proiecte in derulare

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana

În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1, domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, prin HG 998/2008, municipiul Râmnicu Vâlcea a fost desemnat "Pol de dezvoltare urbană", cu alocarea unei sume de 38,20 milioane de euro.

Pentru accesarea fondurilor, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a întocmit Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) – document strategic care stă la baza dezvoltării ulterioare a municipiului şi include 9 proiecte individuale. Aceste proiecte vizează reabilitarea infrastructurii urbane prin construirea de poduri, a unui pasaj denivelat, reabilitarea parcului Zăvoi, dar include şi un proiect de infrastructură socială care prevede extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere din municipiu.

PIDU a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.207/2009 si declarat admis de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Planul include următoarele proiecte:

Vezi articole...

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea cod SMIS 161439, finanţat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de Îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2  - Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale.

În data de 16 mai 2023 a fost semnat Contractul de finantare nr. 2172 aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.300.822,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune este 2.230.017,50 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 393.532,50 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, conform contractului de finanțare, din data de 01.11.2022 până în 31.12.2023.

 

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unor noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile de tip solar, în vederea acoperirii consumului propriu la nivelul a 11 sedii, respectiv locuri de consum: Direcția Economico-Financiară, Primăria Râmnicu Vâlcea – Sediu Socom, Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice, Colegiul Național “Alexandru Lahovari”, Liceul Tehnologic General Magheru, Școala Gimnazială Waldorf, Școala Gimnazială nr. 13, Grădinița cu program prelungit Ostroveni, Grădinița cu program prelungit Ostroveni 2, Grădinița cu program prelungit Nord 1, Grădinița cu program prelungit Nord 2.

 

Rezultatele prevăzute ale proiectului:

  • creșterea nivelului de independență energetică a UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin obținerea de energie solară, pentru consumul propriu al acesteia.
  • creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile mai puţin exploatate.
  • reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an.
Citește mai mult

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul Sars-Cov-2 cod SMIS 149647, finanţat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

În data de 23 iunie 2022 a fost semnat Contractul de finantare nr. 1564 aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Valoarea totală a proiectului este de 9.946.674,55 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 9.946.674,55 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni, conform contractului de finanțare, din data de 01.01.2021 până în 31.08.2023.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV–2, la nivelul celor 45 unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin dotarea acestora cu echipamente de protecție/dispozitive medicale și alte echipamente de acest tip, necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, nedidactice și personalul auxiliar în contextul crizei create de virusul SARS-COV-2.

Rezultatele prevăzute ale proiectului:

Dotarea unităților de invătământ cu echipamente de protecție/dispositive medicale și alte echipamente de acest tip: dispenser pentru dezinfectant, săpun si hărtie, dezinfectant mâini, coșuri de gunoi, cărucioare profesionale pentru curățenie, lavete, mopuri, soluție concentrata suprafete, dezinfectanți pardoseli, cloramină, nebulizatoare cu solulie nebulizare, manusi personal medical și de curățenie, halite de unică folosință, lămpi UV, aspiratoare, termoscanere cu cameră termoviziune, totemuri dezinfectant robot.

Citește mai mult
Ultima modificare facută Miercuri, 06 Decembrie 2023 12:23

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului "Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electrice și de telecomunicații" cod SMIS 121606, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public.

În data de 5 februarie 2019 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 24.905.743,67 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 20.936.234,35 lei, iar perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, din 01.07.2015 până în data de 31.03.2021.

Proiectul are ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public pe următoarele străzi:

I. Zona Nord între b-dul N. Bălcescu și sensul giratoriu de la intersecția Căii lui Traian – Timis, respectiv străzile: Iancu Pop, Nicolae Titulescu, Grigore Procopiu, Republicii, Decebal, Henri Coandă, Rapsodiei, Matei Basarab, Dr. Hacman, Marașești, Arhiepiscopiei, Nicolae Bălcescu, Popa Șapcă.

II. Zona Ostroveni de la râul Olănești la Peco Troianu, străzile: Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Ostroveni, Luceafărului, Pandurilor, I. C. Brătianu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Tineretului, Ion Referendaru, Petrisor, Dacia, Matache Temelie.

Implementarea obiectivelor specific vor contribui la:

- Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public;

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2);

- Crearea/modernizarea/extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public;

- Creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public, datorită utilizării surselor de energie regenerabilă și corpurilor de iluminat cu LED instalate prin proiect;

- Creșterea nivelului de luminanță medie menținută minima (cd/m2);

- Cresterea numărului de stâlpi noi instalați prin proiect.

De asemenea creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public și reducerea consumului de energie electrică pe străzile menționate anterior situate în Zona Nord și Zona Ostroveni din Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, va duce și la reducerea costurilor cu energia electrică.

Citește mai mult

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1”  - cod SMIS 129643, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

În data de 15 aprilie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 3.354.568,73 lei, cu valoarea contribuţiei nerambursabile de 3.287.477,36 lei, din care contribuția din FEDR – 2.851.383,42 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, de 45 de luni, din data de 01.09.2018 până în data de 31.05.2022.

Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Ostroveni 1, prin care este vizată asigurarea

accesului la educația timpurie în vederea obținerii unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:

- Îmbunătățirea calității termofizice a anvelopei clădirii;

- Refacerea hidroizolației la fundații pe exteriorul clădirii și a trotuarelor de protecție;

- Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;

- Modernizare și dotare spații de preparare hrană (bucătărie, oficii, magazii, etc.), spațiile de servire a mesei, precum și spații de odihnă, cu înlocuire mobilier;

- Dotarea sălilor de grupă cu mobilier, material didactic specific grupelor de grădiniță;

- Modernizare grupuri sanitare;

- Reabilitarea instalațiilor sanitare și a obiectelor sanitare;

- Înlocuire instalație electrică interioară și instalație termică;

- Înlocuire și modernizare rețea de internet (wireless) și sistem de supraveghere video;

- Dotarea cu panouri solare ca sursă alternativă de preparare a apei calde;

- Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități;

- Amenajari exterioare: refacere și amenajare alei acces, trotuare gardă, refacere și modernizare spații verzi, montare sistem de iluminat exterior, refacere împrejmuire incintă, amenajare teren de joacă și dotare cu mobilier de exterior, refacere și modernizare acces persoane cu dizabilități, facilități pentru colectare selectivă a deșeurilor, etc.

Citește mai mult

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 13” cod SMIS 122651, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

În data de 8 iulie 2019 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 5.080.317,96 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 4.978.711,60 lei, din care contribuția din FEDR – 4.318.270,27 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, 01.01.2018 până în data de 30.09.2021.

Proiectul urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării Școlii Gimnaziale nr. 13 pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, a accesului la educație în mod nediscriminatoriu, precum și la creșterea accesului populației școlare la procesul educațional.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt următoarele:

Clădire școală

- Modernizare săli de clasă (înlocuire pardoseli, placaje, finisaje); Dotări săli clasă (bănci, calculatoare, jaluzele exterioare cu protecție termică, table scolare inteligente, copiatoare); Dotări laborator chimie, informatică, biologie;

- Montare vană generală termostatată și instalație de climatizare în școală;

- Înlocuire și modernizare sistem de supraveghere video; extindere rețea de internet (wireless);

- Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu (execuția unei instalații de detecție, semnalizare și alarmare incendiu);

- Lucrări și dotări în sala de festivități; Amenajare și dotare laborator fonic; Modernizare și dotare săli pentru învățământul ''step by step";

- Amenajări și dotări sală de mese cu mobilier și masină de spălat vase; Lucrări de modernizare la grupurile sanitare (inclusiv obiectele sanitare).

Sală de sport

- Înlocuire suprafață de joc existentă, cu suprafață de joc profesională, din parchet;

- Înlocuire instalație de iluminat în sală, instalație termică, tâmplărie uși și ferestre;

- Lucrări de modernizare interioare la vestiare și grupuri sanitare; Dotări: panouri de baschet mobile, set volei, porți handbal, spaliere, saltele.

Amenajări exterioare

- Refacere și modernizare spații verzi, alei și pavaje în curtea școlii;

- Amenajare teren de sport cu suprafață sintetică și împrejmuirea acestuia;

- Facilități pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Citește mai mult
Top