Proiecte Finalizate

Proiecte Finalizate

Modernizare Parc Zăvoi în Municipiul Râmnicu Vâlcea

În data de 6 martie 2012 a fost semnat Contractul de finantare 2960 aferent proiectului “Modernizare Parc Zăvoi în Municipiul Râmnicu Vâlcea” între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Bugetul proiectului este de 25.256.748,49lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile alocate este de 20.008.406,67 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 38 luni, începând cu data de 6 martie 2012.

Ca urmare a finalizării procedurii de licitaţie, în urma evaluării ofertelor primite, în data de 11.09.2014 a fost încheiat Contractul de execuţie lucrări nr. 30348, între UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea şi Asocierea SC Europan Prod SA – SC RA & CO SRL. Perioada de execuţie este de 8 luni de la data începerii lucrărilor.

Lucrările propuse în proiect au ca obiectiv modernizarea Parcului Zăvoi prin:

 • amenajare alei pietonale;
 • amenajare locuri de joacă pentru copii, inclusiv loc de joacă pentru copii cu dizabilităţi locomotorii ;
 • amenajare Zonă fitness ;
 • amenajare Skatepark şi rolepark ;
 • reabilitare amfiteatru – zonă spectacole în aer liber;
 • achiziţionare şi montare cişmele ornamentale/artizanale cu reţea apă potabilă;
 • achiziţionare şi montare bănci - zonă relaxare;
 • achiziţionare şi montare coşuri de gunoi;
 • amenajare zona şah – activităţi persoane vârsta a treia;
 • reabilitare fântână arteziană „La peşti„ ;
 • reabiliare şi modernizare bazin parc ;
 • reabilitare şi modernizare bazin cu nuferi;
 • reabilitare zone istorice inclusiv „foişor verde” ;
 • împrejmuire parc inclusiv reabilitare căi de acces în parc ;
 • reabilitare reţea de canalizare publică, conducte apă potabilă, instalaţii iluminat ambiental şi realizare sistem de irigaţii a spaţiilor verzi aferente Parcului Zăvoi ;
 • construire grup sanitar şi grup gospodăresc în incinta parcului ;

Având în vedere complexitatea lucrărilor şi ţinând cont de perioada foarte scurtă de execuţie a acestora, în vederea încadrării în termenele asumate prin contractul de finanţare şi pentru asigurarea securităţii în incinta şantierului, este necesară restricţionarea accesului în incinta acestuia.

Citește mai mult
Ultima modificare facută Miercuri, 20 Ianuarie 2021 11:22

Proiectul "Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea", este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional; Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Obiectivul proiectuluiîl reprezintă reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea, în vederea îmbunătăţirii infrastructurii publice locale pietonale şi rutiere.

 

Lucrările constau în:

-amenajarea spaţiului public, prin păstrarea unei părţi a actualei amenajări de tip parc cu spaţii verzi şi amenajarea unei alte porţiuni ca spaţiu liber de tip piaţă urbană;

-construirea unui pasaj pietonal, care va subtraversa intersecţia străzii Calea lui Traian cu străzile Ştirbei Vodă şi fosta stradă Regina Maria;

-construirea unei parcări subterane sub fostastradă Regina Maria, cu două niveluri subterane cu o capacitate de 192 de locuri pentru autoturisme şi 8 locuri pentru motociclete.

Valoarea totală a proiectului: 65.807.863,60 lei

Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 64.491.706,33 lei

Durata de implementare a proiectului: 20 luni de la data semnării Contractului de Finanţare.

În data de 27.02.2014 a fost semnat Contractul de Finanţare aferent proiectului, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Stadiu: Proiectul se află în faza de implementare.

   În data de 09.01.2015 va avea loc predarea amplasamentului către constructor, iar începând cu 12.01.2015 va începe execuţia lucrărilor.

   Pe perioada execuţiei lucrărilor, respectiv 12.01.2015 - 31.12.2015, circulaţia rutieră va fi întreruptă de la intersecţia dintre Splaiul Independenţei şi Calea Lui Traian până la sensul giratoriu de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, precum şi pe strada Regina Maria de la Piaţa Centrală până la Calea Lui Traian.

Citește mai mult
Ultima modificare facută Miercuri, 20 Ianuarie 2021 11:22
Prezenta Strategie stabileste obiectivele concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil si realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adaugata înalta, propulsat de interesul pentru cunoastere si inovare, orientat spre îmbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei si armonizarea cu mediul natural. Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.

Experienţa internaţională a aratat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci cînd fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. Procesul de planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare strategica au fost următoarele:

 • realizarea unei analize preliminare,
 • stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii,
 • analiza sectorială a domeniilor strategice principale,
 • articularea documentului strategic.

Principiile care au stat la baza procesului de planificare strategica au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. Planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea la nivelul administraţiei publice a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

Citește mai mult
Ultima modificare facută Marți, 13 Aprilie 2021 13:55
Proiectul „Sistem integrat de gestiune a deşeurilor în Municipiul Râmnicu Valcea" a avut ca sursa de finantare Programul PHARE- Masura ISPA 2001 RO 16 P PE 014.
Citește mai mult
Ultima modificare facută Miercuri, 08 Februarie 2012 15:26
Proiectul "Dezvoltarea serviciilor de voluntariat pentru situaţii de urgenţă în zona Municipiului Ramnicu Valcea" a avut ca sursa de finantare Programul PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 VL 895.
Citește mai mult
Ultima modificare facută Miercuri, 08 Februarie 2012 15:26
Top