Organizare şi activitate - Direcţia Evidenţa Persoanelor

 
Organigrama Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor îşi desfăşoară activitatea la adresa: Calea lui Traian nr 121, River Plaza Mall et III
Director executiv: Ec.Vasilescu Antoanela, tel 0250/733759

Serviciul Evidenţa Persoanelor

Sef serviciu: Insp pr.Stroe Mihaela Cristina, tel,fax 0250/731069

Program cu publicul:

 • ZIUA

  Primire documente acte de identitate

  Eliberare

  acte de identitate  

  LUNI

  830-1400

  1430-1630

  MARŢI

  830-1400

  1430-1630

  MIERCURI

  830-1400       

          1530-1830

               -

  JOI

  830-1400

  1430-1630

  VINERI

          830-1100

  1300-1630

  ZIUA

  Primire documente în vederea soluţionării :

  LUNI

  Primire formular E 401                               1400-1500

        MARŢI

  Solicitare pentru eliberare adeverinţe         1400-1500                  

  MIERCURI

  Solicitare pentru eliberare adeverinţe        1400-1500                 

  JOI

  Primire formular E 401                              1400-1500

  VINERI

  Primire formular E 401                              1100-1300

 
Biroul Stare Civilă

Sef birou: Jr.Chera Florica,tel 0250/731839

 

GHIŞEU INFORMAŢII stare civilă

Primiri documente:

(naşteri, căsătorii, decese, certificate de stare civilă, adeverinţe de stare civilă, livrete familie)

Luni-Joi 8.30-12,30

Vineri 8,30-11,30

Sămbăta 9,00-13,00 (înregistrare decese)

(Inregistrări tardive, schimbări de nume, rectificări acte de stare civilă)

Luni-Joi 12,30-13,30

Vineri 11,30-13,00

(Transcrieri certificate stare civilă)

Luni 13,30-15,30

Miercuri 13,30-15,30

(Transcrieri certificate stare civilă- Redobândire cetăţenie)

Marţi 13,30-15,30

Joi     13,30-15,30

(Declaraţii în vederea deschiderii masei succesorale)

Luni-joi 15,30-16,30

Eliberari documente:

(certificate stare civilă, adeverinţe stare civilă, livrete familie,  anexe succesiune)

Luni-joi 15,30-16,30

Vineri 13,00-14,00

 
 
 
                                              PROGRAM DE AUDIENTE
 
Vasilescu Antoanela                Director executiv                        Marți 1200-1400 și Joi 1200-1400
 
Stroe Mihaela-Cristina   Șef serviciu Evidența persoanelor       Luni 1000-1200 și Miercuri 1200-1400
 
Chera Florica                        Șef birou Stare civilă                    Marți 1000-1200 și Vineri 1000-1200
 
Activitatea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de următoarele acte normative
 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
 2. Ordonanţa Guvernului nr.84/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale;
 4. Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996;
 6. Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind schimbarea numelui pe cale administrativă;
 7. Ordonanta de Urgenta nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
 8. 8. Hotarare nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
 9. 9 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelo0r cu privire la preluicrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în Romania;
 11. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;
 12. 12. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
IMPOTANT: Documentele necesare pentru emiterea diferitelor acte se gasesc pe site www.primariavl.ro la rubrica Acte necesare pentru...
Citit de 58911 ori Ultima modificare facută Vineri, 22 Septembrie 2023 08:07
Top