ANUNŢ PENTRU ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

1.Informații generale privind autoritatea contractanta: Municipiul Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu, nr. 14, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, telefon 0250731016, fax 0250731843, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii:9 amplasamente, situate în Râmnicu Vâlcea – Colonia Nuci, str.Caporal Hanciu FN, pentru parcare și adăpostire autoturism. Un  amplasament este compus din: 1 construcție provizorie – „Container modular” și terenul aferent acesteia, containerele aparțin domeniului privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar terenul în suprafață totală de  282 mp, pe care sunt montate cele 9 construcții provizorii, aparține domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Închirierea se face conform O.U.G. nr.57/2019  și Hotărârii  Consiliului  Local nr. 260 din 28.09.2023.

  1. Informații privinddocumentația de atribuire: Documentația de atribuire, la solicitarea persoanelor care doresc să participe la licitație, va fi distribuită gratuit în format electronic  (pe e-mail) sau contracost pe suport hârtie la preț de 2 lei/ pagina.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor 21.11.2023, ora 16.

  1. Date de contact de la care se poate obține documentația de atribuire:Direcția Investiții Achiziții Publice, Serviciu Investiții Publice, str.General Magheru nr.25, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

5.Data limită de depunere a ofertelor: 24.11.2023, ora 13, Registratura, str.G-ral Magheru nr.25, un exemplar original.

  1. Data, ora și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27.11.2023, ora 14 la sediul Municipiului Râmnicu Vâlcea, str G-ral Praporgescu nr.14.
  2. Soluţionare litigiilor: Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr.1, tel.0250739120, fax 0250732207, email tribunalul-vâThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Citit de 447 ori
Top