Vouchere de până la 5.000 de Euro pentru persoanele cu dizabilităţi

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), implementează proiectul ”Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.1. Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie.

În cadrul proiectului, în baza unui voucher, persoanele cu dizabilităţi pot achiziţiona tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Având în vedere oportunităţile oferite în cadrul proiectului, este deosebit de important a se asigura informarea persoanelor cu dizabilităţi cu privire la acordarea de subvenţii sub forma unui voucher în vederea achiziţionării de tehnologii şi dispozitive asistive, în valoare de aproximativ 5000 de euro.

Citit de 362 ori Ultima modificare facută Miercuri, 03 Martie 2021 15:36
Top