Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Concursuri si Examene

Posturi vacante in organigrama primariei Municipiului Ramnicu Valcea.

Pentru anunturile ieșite din actualitate puteți consulta arhiva anunțurilor aici.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui post vacant, personal contractual, pe…

Anunț concurs 2 funcții publice de execuție - 04.10.2018

Vineri, 31 August 2018 08:29
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea: -consilier, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă și Legea 10/2001- Direcţia Administrație, Juridic, Contencios;-inspector, clasa I, grad profesional debutant…

Anunț concurs 2 funcții publice de execuție - 02.10.2018

Vineri, 31 August 2018 09:03
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea: -inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Autorizări Activităţi Comerciale, Evenimente Publice;-consilier, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Managementul Proiectelor -…

ANUNȚ CONCURS - POST CONTRACTUAL 21.09.2018

Joi, 30 August 2018 08:57
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 21 septembrie 2018, ora 1000- proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin…
Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare, a următoarelor posturi vacante, personal contractual, pe…

Anunț concurs promovare personal contractual - 12 septembrie 2018

Marți, 28 August 2018 08:40
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, organizează exemen de promovare, în grad profesional imediat superior a personalului contractual, în data de 12 septembrie 2018, ora 1000-proba scrisă.

Anunț concurs promovare funcționari publici 12 septembrie 2018

Vineri, 10 August 2018 08:48
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 12 septembrie, ora 1000, se organizează examen de promovare în grad profesional de nivel superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate…

Anunț concurs 21 august 2018

Vineri, 20 Iulie 2018 08:50
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea: - inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul Cadastru, Fond Funciar, Agricultură - Direcţia Dezvoltare Locală;- referent, clasa III, grad profesional superior…

ANUNŢ CONCURS - SPORT CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA

Marți, 24 Iulie 2018 13:45
Conform Hotararii de Guvern nr.595 din 2 august 2018 privind stabilirea zilelor de 16 si 17 august 2018 ca zile libere, proba scrisa se va sustine in prima zi lucratoare, respectiv la data de 20 august 2018 ora 10:00. Candidatii declarati ‘admis’ vor susţine proba scrisă în data de 20.08.2018,…

Anunț concurs 23.08.2018

Vineri, 20 Iulie 2018 08:15
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, gradul II – Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea,…
Page 4 of 11