Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Concursuri si Examene

Posturi vacante in organigrama primariei Municipiului Ramnicu Valcea.

Pentru anunturile ieșite din actualitate puteți consulta arhiva anunțurilor aici.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare, a următoarelor posturi vacante, personal contractual, pe…

Anunț concurs recrutare 5 decembrie 2018

Vineri, 02 Noiembrie 2018 09:04
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea: - șef birou, gradul II - Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă și Legea 10/2001 - Direcţia Administrație, Juridic, Contencios;- șef birou, gradul II -…

Anunț concurs recrutare 26 noiembrie 2018

Miercuri, 24 Octombrie 2018 08:18
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea: - inspector, clasa I, grad profesional asistent  - Serviciul Control - Direcţia Poliției Locale.Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea,…

Anunț concurs recrutare 28 noiembrie 2018

Vineri, 26 Octombrie 2018 08:24
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea: - șef serviciu, gradul II - Serviciul Supraveghere, Fluidizare Trafic și Intervenție - Direcţia Poliției Locale;- șef serviciu, gradul II - Serviciul Control…

Anunț concurs recrutare 22 noiembrie 2018

Marți, 23 Octombrie 2018 08:47
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:  - inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Achiziții Publice - Direcţia de Investiții și Achiziții Publice; - inspector, clasa I, grad…
În conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 26 noiembrie 2018, ora 1000, se organizează examen de promovare în grad profesional de nivel superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul Direcției de Asistență…

Anunț concurs Direcția Administrării Domeniului Public 18.10.2018

Luni, 29 Octombrie 2018 10:24
Având în vedere că termenele procedurale prevăzute de HG nr.286/2011, modificată şi completată prin HG nr.1028/2014, nu pot fi respectate, concursul organizat în data de 12.11.2018 (proba scrisă) şi 16.11.2018 (proba interviu) pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu din cadul Serviciului Iluminat Public, Semaforizare, Fântâni Arteziene se suspendă, urmând…
Page 3 of 11