Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea

În conformitate cu prevederile art.476 alin.(2) lit.a), art.478 alin.(2) și art.618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială Rm.Vâlcea organizează, în data de 17 februarie 2020, ora 1000, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarele funcții publice de execuție:

  • un post de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Copilului și Familei - Compartimentul Alocații, Indemnizații;
  • un post de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Asistență Socială - Compartimentul Persoane Vârstnice.

 

A N U N Ţ

afișat azi, 10 FEBRUARIE 2020, ora 1400

             Direcția de Asistență Socială anunță amânarea, din motive obiective, a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, programat să se desfășoare în perioada 17.02.2020 – 20.02.2020.

             Examenul de promovare va fi reluat la o dată ulterioară, care va fi anunțată prin afișare la locul desfășurării examenului și pe site-ul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, www.primariavl.ro, secțiunea Informații publice – Concursuri și Examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Director Executiv,

         Virginia FULGESCU

Citit de 292 ori Ultima modificare facută Luni, 10 Februarie 2020 19:05
Top