Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

ANUNŢ CONCURS 10.12.2019 - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Direcţia de Asistență Socială din cadrul Consiliului Local al municipiului Rm.Vâlcea, CF: 15412972, tel./fax: 0250741088, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru nr.25, anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a două posturi vacante, în data de 10 decembrie, ora 1000 de:

 

 • asistent social practicant = 1 post (personal contractual), cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Social de Urgență ”Ioana”;
 • psiholog stagiar = 1 post (personal contractual), cu timp parţial (cu ½ normă), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Social de Urgență ”Ioana”;

 

A N U N Ţ

afișat azi, 3 decembrie 2019, ora 1620  

 

     Urmare a adresei Colegiului Național al Asistenților Sociali nr.3984/03.12.2019 prin care sunt aduse la cunoștință condițiile speciale de ocupare a unui post cu atribuții specifice profesiei de asistent social.

                    Având în vedere prevederile Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;

                    Ținând cont de prevederile art.37-38 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

                               Se anulează concursul privind ocuparea postului vacant de asistent social practicant (cu normă întreagă) în cadrul Direcției de Asistență Socială Rm. Vâlcea - Centrul Social de Urgență ”Ioana” din 10.12.2019, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu.

                                                                             Director executiv,

       Virginia FULGESCU

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

   

   

   

    - pentru postul de psiholog stagiar (cu ½ normă – Centrul Social de Urgență ”Ioana”)

  Nr.

     crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

   

  Postul

   

  Rezultatul selecției dosarelor

  1.

  TĂNASE ELENA

  Psiholog stagiar

  ADMIS

  2.

  MATEI MARIA DENISA

  Psiholog stagiar

  ADMIS

    Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba scrisă în data de 10 decembrie 2019, ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea, situat în strada General Magheru nr.25.

  Termen de contestaţie: până miercuri, 04.12.2019, ora 1620.

  Afișat azi, 03.12.2019, ora 1620.

   

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  pentru postul de psiholog stagiar (personal contractual – ½ normă, pe durată nedeterminată) în cadrul Centrului Social de Urgență ”Ioana”

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observaţii

   

  1.

  TĂNASE ELENA

   

  62,65

   

  ADMIS

  -

  2.

  MATEI MARIA DENISA

  76,57

   

  ADMIS

  -

            Afişat azi, 11.12.2019, ora 1315.

   Pentru persoanele admise,  interviul are loc luni, 16.12.2019, ora 1000,  la sediul Direcţiei de Asistență Socială.

       Termen de contestaţie: cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise a concursului.

 • Rezultate probă interviu:

  pentru postul de psiholog stagiar (personal contractual – cu ½ normă, pe durată nedeterminată) în cadrul Centrului Social de Urgență ”Ioana”

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultat probă interviu

  Observaţii

   

  1.

  TĂNASE ELENA

   

  63,66

   

  ADMIS

  -

  2.

  MATEI MARIA DENISA

   

  88,66

   

  ADMIS

  -

              Afişat azi, 16.12.2019, ora 1430.

              Termen de contestaţie: până marți, 17.12.2019, ora 1430.

    • Rezultatul final:

  pentru postul de psiholog stagiar (personal contractual – cu ½ normă, pe durată nedeterminată) în cadrul Centrului Social de Urgență ”Ioana”

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj probă scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  MATEI MARIA DENISA

   76,57

   88,66

   82,61

  ADMIS

  2.

  TĂNASE ELENA

   62,65

   63,66

   63,15

  RESPINS

   

  Afişat azi, 19.12.2019, ora  1100.

Citit de 970 ori Ultima modificare facută Joi, 19 Decembrie 2019 16:31
Top