Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

ANUNŢ CONCURS 10.12.2019 - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Direcţia de Asistență Socială din cadrul Consiliului Local al municipiului Rm.Vâlcea, CF: 15412972, tel./fax: 0250741088, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru nr.25, anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a două posturi vacante, în data de 10 decembrie, ora 1000 de:

 • asistent social practicant = 1 post (personal contractual), cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Social de Urgență ”Ioana”;
 • psiholog stagiar = 1 post (personal contractual), cu timp parţial (cu ½ normă), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Social de Urgență ”Ioana”;

 

A N U N Ţ

afișat azi, 3 decembrie 2019, ora 1620  

     Urmare a adresei Colegiului Național al Asistenților Sociali nr.3984/03.12.2019 prin care sunt aduse la cunoștință condițiile speciale de ocupare a unui post cu atribuții specifice profesiei de asistent social.

                    Având în vedere prevederile Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;

                    Ținând cont de prevederile art.37-38 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

                               Se anulează concursul privind ocuparea postului vacant de asistent social practicant (cu normă întreagă) în cadrul Direcției de Asistență Socială Rm. Vâlcea - Centrul Social de Urgență ”Ioana” din 10.12.2019, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu.

                                                                             Director executiv,

       Virginia FULGESCU

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

   

   

   

    - pentru postul de psiholog stagiar (cu ½ normă – Centrul Social de Urgență ”Ioana”)

  Nr.

     crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

  Postul

  Rezultatul selecției dosarelor

  1.

  TĂNASE ELENA

  Psiholog stagiar

  ADMIS

  2.

  MATEI MARIA DENISA

  Psiholog stagiar

  ADMIS

    Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba scrisă în data de 10 decembrie 2019, ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea, situat în strada General Magheru nr.25.

  Termen de contestaţie: până miercuri, 04.12.2019, ora 1620.

  Afișat azi, 03.12.2019, ora 1620.

Citit de 497 ori Ultima modificare facută Marți, 03 Decembrie 2019 18:12
Top