Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Imprimă această pagină

Anunț concurs 17 septembrie 2019

Publicat Vineri, 23 August 2019 08:10
Ultima modificare facută Joi, 26 Septembrie 2019 08:55
    Citit de 2048 ori

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 17 septembrie 2019, ora 1000- proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Creșe și Asistență medicală unități școlare:
- ÎNGRIJITOR – 2 posturi.

Rezultate Concurs

  • Rezultate probă selecție dosare:

    Nr.

    crt.

    Numele şi prenumele

     candidatului

    Funcţia

    Rezultatul selecţiei

    dosarelor

    1.

    BÎRZAN EUGENIA

    ÎNGRIJITOR

    ADMIS

    2.

    GHELMEGEANU ELENA

    ÎNGRIJITOR

    ADMIS

    3.

    HUȘTEA ELENA

    ÎNGRIJITOR

    ADMIS

    4.

    MUREȘ ELENA

    ÎNGRIJITOR

    ADMIS

    5.

    POPA IONELA

    ÎNGRIJITOR

    ADMIS

    6.

    PORUMBOIU FLOAREA

    ÎNGRIJITOR

    ADMIS

    7.

    ȘUBRESCU GEORGIANA

    ÎNGRIJITOR

    ADMIS

    8.

    TĂNASE MARIA SIMONA

    ÎNGRIJITOR

    ADMIS

    9.

    TUDORA DANIELA

    ÎNGRIJITOR

    ADMIS

     

     

    Candidaţii declaraţi “admis” se vor prezenta la proba scrisă în data de 17.09.2019, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea din str. General Praporgescu nr. 14.

    Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.

    Afişat astăzi 10.09.2019, ora 0900

  • Rezultate probă scrisă/practică:

    Nr.

    crt.

    Numele şi prenumele

     candidatului

    Punctajul obținut la proba scrisă

    Rezultat probă scrisă

    Observaţii

    1.

    BÎRZAN EUGENIA

    30,00

    RESPINS

    -

    2.

    GHELMEGEANU ELENA

    55,00

    ADMIS

    -

    3.

    HUȘTEA ELENA

    -

    ABSENT

    -

    4.

    MUREȘ ELENA

    -

    ABSENT

    -

    5.

    POPA IONELA

    45,00

    RESPINS

    -

    6.

    PORUMBOIU FLOAREA

    65,00

    ADMIS

    -

    7.

    ȘUBRESCU GEORGIANA

    -

    ABSENT

    -

    8.

    TĂNASE MARIA SIMONA

    35,00

    RESPINS

    -

    9.

    TUDORA DANIELA

    45,00

    RESPINS

    -

    Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la INTERVIU ce va avea loc în data de 23.09.2019, ora 1300, la sediul primăriei.

    Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul primăriei.

    Afişat azi 17.09.2019, ora 1300.

  • Rezultate probă interviu:

    Nr.

    crt.

    Numele şi prenumele

     candidatului

    Punctajul obținut

     la proba interviu

    Rezultat probă interviu

    Observaţii

    1.

    BÎRZAN EUGENIA

    -

    NU E CAZUL

    -

    2.

    GHELMEGEANU ELENA

    45,00

    RESPINS

    -

    3.

    HUȘTEA ELENA

    -

    NU E CAZUL

    -

    4.

    MUREȘ ELENA

    -

    NU E CAZUL

    -

    5.

    POPA IONELA

    -

    NU E CAZUL

    -

    6.

    PORUMBOIU FLOAREA

    55,00

    ADMIS

    -

    7.

    ȘUBRESCU GEORGIANA

    -

    NU E CAZUL

    -

    8.

    TĂNASE MARIA SIMONA

    -

    NU E CAZUL

    -

    9.

    TUDORA DANIELA

    -

    NU E CAZUL

    -

    Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu a concursului, la sediul primăriei.

    Afişat astăzi 23.09.2019, ora 1500 .

  • Contestatii rezultate probă interviu:

    Cu privire la soluționarea contestaţiei înregistrată la Registratura Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 38151/24.09.2019 depusă de candidata Ghelmegeanu Elena la proba interviu organizat în data de 23.09.2019, ora 1300 pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Serviciul Creșe și Asistență Medicală unități școlare. Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin Dispoziția Primarului nr. 2508/22.08.2019 a analizat și dispus următoarele:

    Nr. Crt.

    Numele și prenumele candidatului

    Postul pentru care candidează

    Nr. înregistrare contestație

    Rezultat contestație

    1.

    GHELMEGEANU ELENA

    ÎNGRIJITOR

    38151/24.09.2019

    RESPINS

     în temeiul art. 34 alin. (1) lit.b) din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare

    Afișat astăzi 25.09.2019, ora 1100 .

  • Rezultatul final:

    Nr.

    crt.

    Numele şi prenumele

    candidatului

    Punctaj proba scrisă

    Punctaj interviu

    Rezultat contestație interviu

    Punctaj final

    Rezultat final

    1

     PORUMBOIU FLOAREA

    65,00

    55,00

    -

    60,00

    ADMIS

    2

    GHELMEGEANU ELENA

    55,00

    45,00

    Se respinge contestația nr.38151/24.09.2019

    -

    RESPINS

    3

    POPA IONELA

    45,00

    -

    -

    -

    RESPINS

    4

    TUDORA DANIELA

    45,00

    -

    -

    -

    RESPINS

    5

    TĂNASE MARIA SIMONA

    35,00

    -

    -

    -

    RESPINS

    6

    BÎRZAN EUGENIA

    30,00

    -

    -

    -

     RESPINS

    7

    HUȘTEA ELENA

    -

    -

    -

    -

    RESPINS

    8

    MUREȘ ELENA

    -

    -

    -

    -

    RESPINS

    9

    ȘUBRESCU GEORGIANA

    -

    -

    -

    -

    RESPINS

    Afişat astăzi 26.09.2019, ora 0900 .