Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs 17 septembrie 2019

Publicat Vineri, 23 August 2019 08:10
Ultima modificare facută Joi, 26 Septembrie 2019 08:55

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 17 septembrie 2019, ora 1000- proba scrisă, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Creșe și Asistență medicală unități școlare:
- ÎNGRIJITOR – 2 posturi.

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Funcţia

  Rezultatul selecţiei

  dosarelor

  1.

  BÎRZAN EUGENIA

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

  2.

  GHELMEGEANU ELENA

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

  3.

  HUȘTEA ELENA

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

  4.

  MUREȘ ELENA

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

  5.

  POPA IONELA

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

  6.

  PORUMBOIU FLOAREA

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

  7.

  ȘUBRESCU GEORGIANA

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

  8.

  TĂNASE MARIA SIMONA

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

  9.

  TUDORA DANIELA

  ÎNGRIJITOR

  ADMIS

   

   

  Candidaţii declaraţi “admis” se vor prezenta la proba scrisă în data de 17.09.2019, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea din str. General Praporgescu nr. 14.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.

  Afişat astăzi 10.09.2019, ora 0900

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observaţii

  1.

  BÎRZAN EUGENIA

  30,00

  RESPINS

  -

  2.

  GHELMEGEANU ELENA

  55,00

  ADMIS

  -

  3.

  HUȘTEA ELENA

  -

  ABSENT

  -

  4.

  MUREȘ ELENA

  -

  ABSENT

  -

  5.

  POPA IONELA

  45,00

  RESPINS

  -

  6.

  PORUMBOIU FLOAREA

  65,00

  ADMIS

  -

  7.

  ȘUBRESCU GEORGIANA

  -

  ABSENT

  -

  8.

  TĂNASE MARIA SIMONA

  35,00

  RESPINS

  -

  9.

  TUDORA DANIELA

  45,00

  RESPINS

  -

  Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la INTERVIU ce va avea loc în data de 23.09.2019, ora 1300, la sediul primăriei.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul primăriei.

  Afişat azi 17.09.2019, ora 1300.

 • Rezultate probă interviu:

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctajul obținut

   la proba interviu

  Rezultat probă interviu

  Observaţii

  1.

  BÎRZAN EUGENIA

  -

  NU E CAZUL

  -

  2.

  GHELMEGEANU ELENA

  45,00

  RESPINS

  -

  3.

  HUȘTEA ELENA

  -

  NU E CAZUL

  -

  4.

  MUREȘ ELENA

  -

  NU E CAZUL

  -

  5.

  POPA IONELA

  -

  NU E CAZUL

  -

  6.

  PORUMBOIU FLOAREA

  55,00

  ADMIS

  -

  7.

  ȘUBRESCU GEORGIANA

  -

  NU E CAZUL

  -

  8.

  TĂNASE MARIA SIMONA

  -

  NU E CAZUL

  -

  9.

  TUDORA DANIELA

  -

  NU E CAZUL

  -

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu a concursului, la sediul primăriei.

  Afişat astăzi 23.09.2019, ora 1500 .

 • Contestatii rezultate probă interviu:

  Cu privire la soluționarea contestaţiei înregistrată la Registratura Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 38151/24.09.2019 depusă de candidata Ghelmegeanu Elena la proba interviu organizat în data de 23.09.2019, ora 1300 pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Serviciul Creșe și Asistență Medicală unități școlare. Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin Dispoziția Primarului nr. 2508/22.08.2019 a analizat și dispus următoarele:

  Nr. Crt.

  Numele și prenumele candidatului

  Postul pentru care candidează

  Nr. înregistrare contestație

  Rezultat contestație

  1.

  GHELMEGEANU ELENA

  ÎNGRIJITOR

  38151/24.09.2019

  RESPINS

   în temeiul art. 34 alin. (1) lit.b) din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare

  Afișat astăzi 25.09.2019, ora 1100 .

 • Rezultatul final:

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Rezultat contestație interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1

   PORUMBOIU FLOAREA

  65,00

  55,00

  -

  60,00

  ADMIS

  2

  GHELMEGEANU ELENA

  55,00

  45,00

  Se respinge contestația nr.38151/24.09.2019

  -

  RESPINS

  3

  POPA IONELA

  45,00

  -

  -

  -

  RESPINS

  4

  TUDORA DANIELA

  45,00

  -

  -

  -

  RESPINS

  5

  TĂNASE MARIA SIMONA

  35,00

  -

  -

  -

  RESPINS

  6

  BÎRZAN EUGENIA

  30,00

  -

  -

  -

   RESPINS

  7

  HUȘTEA ELENA

  -

  -

  -

  -

  RESPINS

  8

  MUREȘ ELENA

  -

  -

  -

  -

  RESPINS

  9

  ȘUBRESCU GEORGIANA

  -

  -

  -

  -

  RESPINS

  Afişat astăzi 26.09.2019, ora 0900 .