Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunţ concurs Direcţia de Asistenţă Socială - 01 şi 06 august 2019

Direcţia de Asistență Socială din cadrul Consiliului Local al municipiului Rm.Vâlcea, cu sediul în Rm.Vâlcea, strada General Magheru nr.25, organizează concurs de recrutare în zilele de 01 şi 06 august 2019, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant = 1 post în cadrul Biroului Beneficii Sociale;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior = 1 post în cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Salarizare – Compartimentul Buget-Contabilitate, Achiziții;
 • inspector, clasa I, grad profesional principal = 1 post în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate, Salarizare – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare;
 •             Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistență Socială, situat în Rm. Vâlcea, str.General Magheru nr.25, în zilele de 01 august 2019 (ora 1000 – proba scrisă) şi 06 august 2019 (ora 1000 – interviul).

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  - pentru postul de inspector, clasa I, grad debutant, în cadrul Biroului Beneficii Sociale

  Nr.crt

  Nume şi prenume candidat

  Observaţii

   

  1.

  MIHALCEA ELENA MONICA

  ADMIS

  2.

  CERNEA MARIA

  ADMIS

  3.

  HORHAT RUCSANDRA ELENA

  ADMIS

   

  - pentru postul de consilier, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Buget - Contabilitate, Salarizare – Compartimentul Buget-Contabilitate, Achiziții

  Nr.crt

  Nume şi prenume candidat

  Observaţii

   

  1.

  CRĂCANUȘ HARIETA DANIELA

  ADMIS

   

  - pentru postul de inspector, clasa I, grad principal, în cadrul Serviciului Buget -Contabilitate, Salarizare – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare

  Nr.crt

  Nume şi prenume candidat

  Observaţii

   

  1.

  CIUNGU SASU NICOLETA

  ADMIS

  2.

  VÎLCIOIU COSTINELA MARIA

  ADMIS

    Afișat azi 29.07.2019, ora 1500.

  Termen de contestaţie: până marți 30.07.2019, ora 1500.

              Pentru persoanele admise, proba scrisă are loc în data de 01 august 2019, ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistență Socială Rm.Vâlcea din strada General Magheru nr.25.

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Rezultate probă scrisă:

   

  - pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Beneficii Sociale:

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observaţii

   

  1.

  MIHALCEA ELENA MONICA

   

  53,33

   

  ADMIS

  -

  2.

  CERNEA MARIA

   

  68,66

   

  ADMIS

  -

  3.

  HORHAT RUCSANDRA ELENA

  -

   

  ABSENT

  -

   

  - pentru funcția publică de consilier, clasa I ,grad profesional superior – Serviciul  Buget-Contabilitate, Salarizare - Compartimentul Buget-Contabilitate, Achiziții:

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observaţii

   

  1.

  CRĂCANUȘ HARIETA DANIELA

   

  62,66

   

  ADMIS

  -

   

  - pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Buget-Contabilitate, Salarizare – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare:

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observaţii

   

  1.

  CIUNGU SASU NICOLETA

   

  55,16

   

  ADMIS

  -

  2.

  VÎLCIOIU COSTINELA MARIA

   

  73,00

   

  ADMIS

  -

   

  Candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba interviu, care va avea loc în data de 06.08.2019, ora 1000, la sediul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea.

  Candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, la sediul Direcției de Asistență Socială.

  Afișat azi 01.08.2019, ora 1610.

   

  A N U NŢ

   

   

   

       În atenția candidaților declarați ”admis” la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție în cadrul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea în perioada 01 – 06 august 2019

    

                                                                                                                    

                Direcția de Asistență Socială Rm.Vâlcea anunță că, din motive obiective, proba interviu a concursului organizat pentru ocuparea a trei posturi de funcție publică de execuție vacante (respectiv de inspector, grad debutant la Biroul Beneficii Sociale, de consilier, grad superior la Compartimentul Buget-Contabilitate, Achiziții, și de inspector, grad principal la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare), se va susține în data de 06 august 2019, la sediul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea, începând cu ora 1200 (NU la ora 1000 cum s-a anunțat inițial).

                 Menționăm că toți candidații declarați ”admis” la proba scrisă vor fi contactați și telefonic pentru comunicarea modificării orei interviului.

                Afișat azi 02.08.2019, ora 1320 la sediul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea și pe site.

   

   

 • Contestatii rezultate probă scrisă/practică:

  Contestație rezultate proba scrisă:

   

   

  ANUNŢ

  privind rezultatul contestaţiei la proba scrisă a concursului organizat de Direcţia de Asistență Socială Rm.Vâlcea în data de 01.08.2019 privind ocuparea postului vacant de funcție publică de execuție de inspector, grad profesional debutant în cadrul Biroului Beneficii Sociale

   

  Având în vedere prevederile art.67 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate ale soluționării contestației:

  NR.CRT.

  NUME ȘI PRENUME CANDIDAT CONTESTATAR

  POSTUL/COMPARTIMENTUL

  Punctajul acordat în urma soluționării contestației

  Rezultatul

  contestaţiei

   

   

   

  1.

  MIHALCEA ELENA MONICA

  Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Beneficii Sociale

  50,66

  PUNCTE

  RESPINSĂ, conform art.66 lit.c din

  H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea că poate participa la proba “interviu”

   

  Candidatul nemulțumit de soluționarea contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, conform art.68 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

  Afişat azi, 5 august 2019, ora 1230 la sediul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea și pe site, la adresa www.primariavl.ro.

 • Rezultate probă interviu:

  Rezultate probă interviu:

   

  A N U NŢ

  afişat azi, 06.08.2019, ora 1440

  privind rezultatele interviului din cadrul concursului organizat

  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie

  în cadrul Direcţiei de Asistență Socială

             

   

  - pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Biroului Beneficii Sociale

   

  Nr.

  Crt

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj obținut la proba interviu

  Rezultatul obținut la proba interviu

  1.

   

  MIHALCEA ELENA MONICA

   

  --

  ABSENT

  2.

  CERNEA MARIA

   

  83,00

  ADMIS

   

  - pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Salarizare - Compartimentul Buget Contabilitate, Achiziții

   

  Nr.

  crt

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj obținut la proba interviu

  Rezultatul obținut la proba interviu

  1.

  CRĂCANUȘ HARIETA DANIELA

   

  77,33

  ADMIS

   

  - pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Salarizare - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare

  Nr.

  crt

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj obținut la proba interviu

  Rezultatul obținut la proba interviu

  1.

  CIUNGU SASU NICOLETA

   

   

  66,00

  ADMIS

  2.

  VÎLCIOIU COSTINELA MARIA

   

  86,66

  ADMIS

   

  Candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul Direcției de Asistență Socială.

   

 • Rezultatul final:

  Rezultate finale :

   

  A N U NŢ

  afişat azi, 08.08.2019, ora 1330

  privind rezultatele finale ale concursului organizat de Direcţia de Asistență Socială pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie

   

     - pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Biroului Beneficii Sociale

  Nr.

  crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj probă scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

   

  1.

  CERNEA MARIA

  68,66

  83,00

  151,66

  ADMIS

  2.

  MIHALCEA ELENA MONICA

  53,33

  ABSENT

  --

  RESPINS

  3.

  HORHAT RUCSANDRA ELENA

  ABSENT

  --

  --

  NU ESTE CAZUL

   

      - pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Salarizare - Compartimentul Buget Contabilitate, Achiziții

  Nr.

  crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj probă scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

   

  1.

  CRĂCĂNUȘ HARIETA DANIELA

  62,66

  77,33

  139,99

  ADMIS

   

       - pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate, Salarizare – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare

  Nr.

  crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj probă scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

   

  1.

  VÎLCIOIU COSTINELA MARIA

  73,00

  86,66

  159,66

  ADMIS

  2.

  CIUNGU SASU NICOLETA

  55,16

  66,00

  121,16

  RESPINS

     

   

Citit de 1779 ori Ultima modificare facută Joi, 08 August 2019 14:16
Top