Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Concurs Directia de asistenta sociala - 17 iulie 2019

Publicat Marți, 25 Iunie 2019 15:42
Ultima modificare facută Vineri, 26 Iulie 2019 10:42

ANUNŢ

            Direcţia de Asistență Socială din cadrul Consiliului Local al municipiului Rm.Vâlcea, CF: 15412972, tel./fax: 0250741088, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru nr.25, anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a unor posturi vacante, în data de 17 iulie 2019, ora 1000 de:

 • asistent social debutant = 1 post (personal contractual), cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Direcției de Asistență Socială – Biroul Beneficii Sociale;
 • administrator I = 1 post (personal contractual), cu timp parţial (cu ½ normă), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Social de Urgență ”Ioana”;

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  -  pentru postul de asistent social debutant (Biroul Beneficii Sociale)

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Postul

  Rezultatul selecției dosarelor

  1.

  Bărănescu Maria

  Asistent soc. debutant

  ADMIS

  2.

  Horhat Rucsandra Elena

  Asistent soc. debutant

  ADMIS

  3.

  Doară Elena Iustina

  Asistent soc. debutant

  ADMIS

  4.

  Ștefănescu Elena Andra

  Asistent soc. debutant

  ADMIS

  - pentru postul de administrator I (cu ½ normă - Centrul Social de Urgență ”Ioana”)

  Nr.

      crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Postul

  Rezultatul selecției dosarelor

  1.

  Țicu Gheorghe

  Administrator I

  ADMIS

   Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba scrisă în data de 17 iulie 2019, ora 1000,  la sediul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea, situat în strada General Magheru nr.25.

   Afișat azi, 10.07.2019, ora 1540.

   Termen de contestaţie: până joi, 11.07.2019, ora 1540.

 • Rezultate probă suplimentară:

  Rezultate probă scrisă:

  - pentru postul de asistent social debutant (personal contractual – normă întreagă, pe durată nedeterminată) în cadrul Biroului Beneficii Sociale:

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observaţii

  1.

  BĂRĂNESCU MARIA

  59,00

  ADMIS

  -

  2.

  HORHAT RUCSANDRA ELENA

  0,00

  RESPINS

  -

  3.

  DOARĂ ELENA IUSTINA

  18,33

  RESPINS

  -

  4.

  ȘTEFĂNESCU ELENA ANDRA

  24,33

  RESPINS

  -

  - pentru postul de administrator I (personal contractual – ½ normă, pe durată nedeterminată) în cadrul Centrului Social de Urgență ”Ioana”:

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observaţii

  1.

  ȚICU GHEORGHE

  -

  ABSENT

  -

              Afişat azi, 18.07.2019, ora 1400.

  Pentru persoana admisă, interviul are loc marţi, 23.07.2019, ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistență Socială

             

  Termen de contestaţie: cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul Direcției de Asistență Socială.

 • Rezultate probă interviu:

  Rezultate probă interviu:

  - pentru postul de asistent social debutant (personal contractual – normă întreagă, pe durată nedeterminată) în cadrul Biroului Beneficii Sociale

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obținut la proba interviu

  Observaţii

  1.

  BĂRĂNESCU MARIA

  77,66

  ADMIS

             Afişat azi, 23.07.2019, ora 1430.

              Termen de contestaţie: până miercuri, 24.07.2019, ora 1430.

 • Rezultatul final:

  Rezultate finale:

  - pentru postul de asistent social debutant (personal contractual – cu normă întreagă, pe durată nedeterminată) în cadrul Biroului Beneficii Sociale

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctaj probă scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  BĂRĂNESCU MARIA

  59,00

  77,66

  68,33

  ADMIS

              Afişat azi, 26.07.2019, ora 1000.