Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs 22.01.2019

Publicat Luni, 17 Decembrie 2018 08:26
Ultima modificare facută Vineri, 01 Februarie 2019 09:58

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:
- consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 22 ianuarie 2019, ora 1000 - proba scrisă.

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  MĂRGĂRITESCU VICTOR

  ADMIS

  -

  Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 22 ianuarie 2019, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

  Candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul primăriei.

  Afişat astăzi 14 ianuarie 2019, ora 1500, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Observații

  1

  MĂRGĂRITESCU VICTOR

  73,00

  ADMIS

  Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la INTERVIU care va avea loc în data de 29.01.2019, ora 1030, la sediul primăriei.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul primăriei.

  Afișat azi 23.01.2019  ora 1200, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultate probă interviu:

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Rezultat proba interviu

  Observații

  1

  MĂRGĂRITESCU VICTOR

  100,00

  ADMIS

  -

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul primăriei.

  Afișat azi 29.01.2019, ora 1100.

 • Rezultatul final:

  Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  MĂRGĂRITESCU VICTOR

  73,00

  100,00

  173,00

  ADMIS

  Afişat azi 01.02.2019, ora 1000.