Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs 10 ianuarie 2019

Publicat Miercuri, 28 Noiembrie 2018 08:10
Ultima modificare facută Luni, 21 Ianuarie 2019 09:56

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea :
- referent, clasa III, grad profesional asistent – Serviciul Evidență Patrimoniu, Contracte - Direcția Dezvoltare Locală;
- referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartiment  pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14,  în  data de 10 ianuarie 2019, ora 1000 - proba scrisă.

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Pentru funcţia publică de execuţie vacantă referent, clasa III, grad profesional asistent - Serviciul Evidență Patrimoniu, Contracte - Direcția Dezvoltare Locală

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  BANU ELENA-MĂDĂLINA

  ADMIS

  -

  2

  BĂDIȚESCU ADELA-MIHAELA

  ADMIS

  -

  3

  DOBRIN FLORIN-ROBERT

  ADMIS

  -

  4

  DRĂGAN LILIANA

  ADMIS

  -

  5

  MIHAI IOANA

  ADMIS

  -

  6

  POPA ELENA-LARISA

  ADMIS

  -

  7

  TUȚĂ ELENA-DENISA

  ADMIS

  -

  Pentru funcţia publică de execuţie vacantă referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior - Compartiment pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  COPĂCEANU DUMITRU

  ADMIS

  -

  2

  MITU GHEORGHE

  RESPINS

  Nerespectarea art. 54 litera f) din Legea nr. 188/1999 respectiv condițiile de studii.

  3

  VANCEA VALERIU-AURELIAN

  ADMIS

  -

  Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 10 ianuarie 2019, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

  Afişat astăzi 19 decembrie 2018, ora 1200, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent - Serviciul Evidență Patrimoniu, Contracte - Direcţia Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Observații

  1

  BANU ELENA-MĂDĂLINA

  52,00

  ADMIS

  2

  BĂDIȚESCU ADELA-MIHAELA

  26,00

  RESPINS

  3

  DOBRIN FLORIN-ROBERT

  71,00

  ADMIS

  4

  DRĂGAN LILIANA

  37,00

  RESPINS

  5

  MIHAI IOANA

  25,50

  RESPINS

  6

  POPA ELENA-LARISA

  16,00

  RESPINS

  7

  TUȚĂ ELENA-DENISA

  17,00

  RESPINS

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de referent, clasa II, grad profesional superior - Compartiment pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Observații

  1

  COPĂCEANU DUMITRU

  -

  ABSENT

  2

  VANCEA VALERIU-AURELIAN

  68,83

  ADMIS

  Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la INTERVIU care va avea loc în data de 16.01.2019, ora 1200, la sediul primăriei.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul primăriei.

  Afișat azi 11.01.2019  ora 1300, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Contestatii rezultate probă scrisă/practică:

  Cu privire la contestația depusă de doamna Mihai Ioana, canditată la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent - Serviciul Evidență Patrimoniu, Contracte - Direcția Dezvoltare Locală din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Comisia de contestații numită prin Dispozitia Primarului nr. 4625/27.11.2018 în conformitate cu prevederile art. 66, lit.b din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 respinge contestația formulată de către doamna Mihai Ioana.

  Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile legale.

  Afișat astăzi 15.01.2019, ora 1100.

 • Rezultate probă interviu:

   

  Pentru funcția publică de referent, clasa III, grad profesional asistent - Serviciul Evidență Patrimoniu, Contracte - Direcția Dezvoltare Locală

  Nr.crt.

  Numele si prenumele candidatului

  Punctajul obținut la proba interviu

  Observații

  1

  BANU ELENA-MĂDĂLINA

  83,00

  ADMIS

  2

  BĂDIȚESCU ADELA-MIHAELA

  -

  NU ESTE CAZUL

  3

  DOBRIN FLORIN-ROBERT

  90,00

  ADMIS

  4

  DRĂGAN LILIANA

  -

  NU ESTE CAZUL

  5

  MIHAI IOANA

  -

  NU ESTE CAZUL

  6

  POPA ELENA-LARISA

  -

  NU ESTE CAZUL

  7

  TUȚĂ ELENA-DENISA

  -

  NU ESTE CAZUL

   

  Pentru funcția publică referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior - Compartiment pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Observații

  1

  COPĂCEANU DUMITRU

  -

  NU ESTE CAZUL

  2

  VANCEA VALERIU-AURELIAN

  78,00

  ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul primăriei.

  Afișat azi 16.01.2019, ora 1400.

   

   

   

                        

 • Rezultatul final:

  Pentru postul de referent, clasa III, grad profesional asistent - Serviciul Evidență Patrimoniu, Contracte - Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  DOBRIN FLORIN-ROBERT

  71,00

  90,00

  161,00

  ADMIS

  2.

  BANU ELENA-MĂDĂLINA

  52,00

  83,00

  135,00

  RESPINS

  3.

  DRĂGAN LILIANA

  37,00

  -

  -

  RESPINS

  4.

  BĂDIȚESCU ADELA-MIHAELA

  26,00

  -

  -

  RESPINS

  5.

  MIHAI IOANA

  25,50

  -

  -

  RESPINS

  6.

  TUȚĂ ELENA-DENISA

  17,00

  -

  -

  RESPINS

  7.

  POPA ELENA-LARISA

  16,00

  -

  -

  RESPINS

   

  Pentru postul de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior - Compartiment pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  VANCEA VALERIU-AURELIAN

  68,83

  78,00

  146,83

  ADMIS

  2.

  COPĂCEANU DUMITRU

  -

  -

  -

  RESPINS

  Afişat azi 21.01.2019, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.