Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunţ concurs Direcţia de Asistenţă Socială - 12 decembrie 2018

Publicat Luni, 19 Noiembrie 2018 14:23
Ultima modificare facută Vineri, 07 Decembrie 2018 13:29

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  -  pentru postul de logoped (1/2 normă - Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism ”Mara”)

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Postul

  Rezultatul verificării

   dosarului

  1.

  STANCIU CAMELIA NICOLETA

  logoped

  ADMIS

  cu respectarea art.6 alin.3 din

  H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  2.

  VIEZURE ISABELLE ELENA

  logoped

  ADMIS

  3.

  RARU DARIE LILIANA RAMONA

  logoped

  ADMIS

  4.

  RARU DARIE BOGDAN

  logoped

  ADMIS

  - pentru postul de psihopedagog (1/4 normă - Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism ”Mara”)

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Postul

  Rezultatul verificării

   dosarului

  1.

  RARU DARIE LILIANA RAMONA

  psihopedagog

  RESPINS

  Motiv: Nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.3 lit.f) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011

  2.

  RARU DARIE BOGDAN

  psihopedagog

  RESPINS

  Motiv: Nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.3 lit.f) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011

  Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba scrisă în data de 12.12.2018, ora 1000,  la sediul Direcției de Asistență Socială Rm.Vâlcea, situat în strada Matei Basarab nr.28, bl.113, parter.

   Afișat azi, 05.12.2018, ora 1550.

   Termen de contestaţie: până joi, 06.12.2018, ora 1550.

 • Contestatii rezultate probă selecție dosare:

  Postul

  Nume și prenume candidat contestatar

  Nr. înregistrare contestație

  Rezultatul contestației

  Psihopedagog

  RARU DARIE LILIANA RAMONA

  7226/06.12.2018

  RESPINSĂ, conform art.34 alin.(1) lit.a) din Anexa la H.G. nr.286/2011

  RARU DARIE BOGDAN

  7227/06.12.2018

  RESPINSĂ, conform art.34 alin.(1) lit.a) din Anexa la H.G. nr.286/2011

  Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației, se poate adresa instanței de contencios administrativ, conform legii.

   

   Afișat azi, 07 decembrie 2018, ora 1210.