Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs recrutare 5 decembrie 2018

Publicat Vineri, 02 Noiembrie 2018 09:04
Ultima modificare facută Luni, 10 Decembrie 2018 08:51

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:
- șef birou, gradul II - Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă și Legea 10/2001 - Direcţia Administrație, Juridic, Contencios;
- șef birou, gradul II - Biroul Fond Locativ, Asociații de Proprietari - Direcţia Dezvoltare Locală.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 05 decembrie 2018, ora 1000 - proba scrisă.

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

   

  Pentru funcția publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II - Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă și Legea 10/2001 - Direcţia Administrație, Juridic, Contencios

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  CIONTEA MIHAELA TEODORA

  ADMIS

  -

   

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de șef birou, gradul II - Biroul Fond Locativ, Asociații de Proprietari - Direcţia Dezvoltare Locală

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  UȚĂ TATIANA

  ADMIS

  -

  Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 05 decembrie 2018, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

  Astăzi 27 noiembrie 2018, ora 1600, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II - Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă și Legea 10/2001 - Direcţia Administrație, Juridic, Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Observații

  1

  CIONTEA MIHAELA TEODORA

  90,40

  ADMIS

             

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II - Biroul Fond Locativ, Asociații de Proprietari - Direcţia Dezvoltare Locală  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Observații

  1

  UȚĂ TATIANA

  89,00

  ADMIS

  Candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU care va avea loc în data de 05.12.2018, ora 1500, la sediul primăriei.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul primăriei.

  Afișat azi 05.12.2018 ora 1330, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultate probă interviu:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II - Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă și Legea 10/2001 - Direcţia Administrație, Juridic, Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Observații

  1.

  CIONTEA MIHAELA TEODORA

  93,00

  ADMIS

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II - Biroul Fond Locativ, Asociații de Proprietari - Direcţia Dezvoltare Locală  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Observații

  1.

  UȚĂ TATIANA

  90,00

  ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul primăriei.

  Afisat azi 05.12.2018, ora 1630, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultatul final:

  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II - Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă și Legea 10/2001 - Direcţia Administrație, Juridic, Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  CIONTEA MIHAELA TEODORA

  90,40

  93,00

  183,40

  ADMIS


  Pentru funcţia publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II - Biroul Fond Locativ, Asociații de Proprietari - Direcţia Dezvoltare Locală  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  UȚĂ TATIANA

  89,00

  90,00

  179,00

  ADMIS

  Afişat azi 10.12.2018, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.