Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs recrutare 22 noiembrie 2018

Publicat Marți, 23 Octombrie 2018 08:47
Ultima modificare facută Marți, 04 Decembrie 2018 08:39
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea: 
- inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Achiziții Publice - Direcţia de Investiții și Achiziții Publice;
- inspector, clasa I, grad profesional principal - Biroul Cadastru, Fond Funciar, Agricultură - Direcţia Dezvoltare Locală.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de  22 noiembrie 2018, ora 1000 - proba scrisă.
 

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice - Direcția de Investiții și Achiziții Publice

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  CĂTĂNICIU CECILIA

  ADMIS

  -

  2

  IONAȘCU LEONTIN-CRISTIAN

  ADMIS

  -

  3

  ONEA MARIA-ELVIRA

  ADMIS

  -

  4

  PĂNOIU ELENA-OTILIA

  ADMIS

  -


  Pentru funcția publică de execuție vacantă de
  inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Cadastru, Fond Funciar, Agricultură - Direcția Dezvoltare Locală nu a fost depus nici un dosar de concurs.

  Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 22 noiembrie 2018, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

  Afişat astăzi 14 noiembrie 2018, ora 1500, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice – Direcția de Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Observații

  1

  CĂTĂNICIU CECILIA

  44,50

  RESPINS

  2

  IONAȘCU LEONTIN-CRISTIAN

  64,00

  ADMIS

  3

  ONEA MARIA-ELVIRA

  0,00

  RESPINS

  4

  PĂNOIU ELENA-OTILIA

  51,00

  ADMIS

  Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la INTERVIU care va avea loc în data de 28.11.2018, ora 1400, la sediul primăriei.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul primăriei.

  Afișat azi 23.11.2018 ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultate probă interviu:

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Achiziții Publice - Direcţia de Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Observații

  1

  IONAȘCU LEONTIN-CRISTIAN

  80,00

  ADMIS

  2

  PĂNOIU ELENA-OTILIA

  70,00

  ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul primăriei.

  Afisat azi 28.11.2018, ora 1530, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea și pe site-ul instituției la secțiunea Concursuri și examene.

 • Rezultatul final:

  Pentru postul de  inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Achiziții Publice - Direcţia de Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

   candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  IONAȘCU LEONTIN-CRISTIAN

  64,00

  80,00

  144,00

  ADMIS

  2.

  PĂNOIU ELENA-OTILIA

  51,00

  70,00

  121,00

  RESPINS

  3.

  CĂTĂNICIU CECILIA

  44,50

  -

  -

  RESPINS

  4.

  ONEA MARIA-ELVIRA

  0,00

  -

  -

  RESPINS

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Cadastru, Fond Funciar, Agricultură - Direcția Dezvoltare Locală nu a fost depus nici un dosar de concurs.

  Afişat azi 04.12.2018, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.