Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs 4 funcții publice de execuție - 07 august 2018

Publicat Vineri, 06 Iulie 2018 08:10
Ultima modificare facută Marți, 21 August 2018 09:15

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:
-referent, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Juridic, Executări Silite - Direcţia Economico-Financiară;
-inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Persoane Fizice - Direcţia Economico-Financiară;
-inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Financiar, Contabilitate și Buget - Direcţia Economico-Financiară;
-inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Financiar, Contabilitate și Buget - Direcţia Economico-Financiară.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 07 august 2018, ora 1000 – proba scrisă.

Rezultate Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Persoane Fizice - Direcția Economico-Financiară

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  BĂLĂNUCĂ RĂZVAN IULIAN

  ADMIS

  -

  2

  CHERA CLAUDIA-MIRELA

  ADMIS

  -

  3

  CONSTANTINESCU IONELA

  ADMIS

  -

  4

  SANDU ELENA

  ADMIS

  -

  5

  ȘTEFAN ALINA-ELENA

  ADMIS

  -

  Pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Financiar, Contabilitate și Buget - Direcția Economico-Financiară

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatul

  selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  DAVID ELENA MĂDĂLINA

  ADMIS

  -

  2

  JUGĂNARU ANDREEA-MARIA

  ADMIS

  -

  3

  OHÎI ANDREEA-LAVINIA

  ADMIS

  -

  4

  OTEȘEANU MARIA-MONALISA

  ADMIS

  -

  5

  PETRESCU MĂDĂLINA

  RESPINS

  Nu este îndeplinită condiția de studii prevăzută de art. 54 lit. f din Legea nr. 188/1999 și art. 20 alin (2) din H.G. 611/2008

  6

  ȘTEFĂNESCU DANIELA

  ADMIS

  -

  Candidaţii declaraţi “admis” vor susţine proba scrisă în data de 07 august 2018, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

  Afişat astăzi 30 iulie 2018, ora 1600, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea.

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Persoane Fizice - Direcţia Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Observații

  1

  BĂLĂNUCĂ RĂZVAN IULIAN

  -

  LUCRARE ANULATĂ

  2

  CHERA CLAUDIA-MIRELA

  66,66

  ADMIS

  3

  CONSTANTINESCU IONELA

  33,66

  RESPINS

  4

  SANDU ELENA

  23,00

  RESPINS

  5

  ȘTEFAN ALINA-ELENA

  40,83

  RESPINS

  Pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Financiar, Contabilitate și Buget - Direcţia Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Observații

  1

  DAVID ELENA MĂDĂLINA

  12,50

  RESPINS

  2

  JUGĂNARU ANDREEA-MARIA

  -

  Nu s-a prezentat

  3

  OHÎI ANDREEA-LAVINIA

  9,00

  RESPINS

  4

  OTEȘEANU MARIA-MONALISA

  9,00

  RESPINS

  5

  ȘTEFĂNESCU DANIELA

  7,00

  RESPINS

  Candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte la proba scrisă se vor prezenta la INTERVIU care va avea loc în data de 13.08.2018, ora 1100, la sediul primăriei.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul primăriei.

  Afișat azi  08.08.2018  ora 1130, la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea.

 • Rezultate probă interviu:

  Pentru funcţia publică inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Persoane Fizice - Direcţia Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidaţilor

  Punctajul obținut la proba interviu

  Observații

  1.

  CHERA CLAUDIA-MIRELA

  75,00

  ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul primăriei.

  Afisat azi 13.08.2018, ora 1200.

 • Rezultatul final:

  Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Persoane Fizice - Direcţia Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

  candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  1.

  CHERA CLAUDIA-MIRELA

  66,66

  75,00

  141,66

  ADMIS

  Afişat azi 21.08.2018, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.