Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs 04 iulie 2017-Biroul Administrativ

Publicat Vineri, 09 Iunie 2017 08:14

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 04 iulie 2017, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, a postului vacant, personal contractual, pe perioadă nedeterminată de:   
-ÎNGRIJITOR – Biroul Administrativ- Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea - 1 post.