Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Anunț concurs 04 iulie 2017-Serviciul Public Grădină Zoologică-Baza de Agrement

Publicat Vineri, 09 Iunie 2017 08:08
Ultima modificare facută Vineri, 09 Iunie 2017 08:13

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 04 iulie 2017, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, a următoarelor posturi vacante, personal contractual, pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciul Public Grădina Zoologică-Baza de Agrement al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea:   
-ŞOFER I - 1 post;
-MUNCITOR CALIFICAT I (ELECTRICIAN) - 1 post;
-MUNCITOR CALIFICAT II (LĂCĂTUȘ MECANIC) - 1 post;
-MUNCITOR CALIFICAT I- 1 post;
-ÎNGRIJITOR - 1 post.