Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Serviciul Managementul Proiectelor

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță organizarea unei proceduri de selecție parteneri privați (un ONG cu activitate specifică măsurilor de dezvoltare locală și un operator economic) pentru încheierea…
Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 14, anunţă elaborarea primei versiuni a " Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului…
Prezenta Strategie stabileste obiectivele concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil si realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adaugata înalta, propulsat de interesul pentru cunoastere si inovare,…
Proiectul „CREAREA PREMISELOR PENTRU PROGRESUL MORAL SI CIVIC AL ELEVILOR DIN UNITATILE DE ÎNVĂTĂMÂNT DIN RAMNICU VALCEA" este finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice; Axa prioritara III –…