Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Compartiment Transport Local (15)

Taxe valabile in anul 2016 in cadrul Compartimentului Transport Local

Miercuri, 22 Aprilie 2015 15:45 Scris de

Lista cu autorizaţiile în regim de TAXI din Râmnicu Vâlcea valabile 2019

Luni, 17 Septembrie 2012 14:45 Scris de

Lista poate fi consultata in atasamentul acestui articol.

Lista Staţiilor Peco din Municipiul Râmnicu Vâlcea de unde pot fi achiziţionate Autorizaţiile de liberă trecere cu valabilitate de o zi

Miercuri, 18 Iulie 2012 11:54 Scris de

Retragere autorizaţie de transport şi autorizaţii TAXI

Marți, 27 Martie 2012 10:43 Scris de
Informaţii
Pentru obținerea de informații și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la Centrul de Informare a Cetăţeanului, camera 15 în cadrul Primăriei Rm. Vâlcea.
 
Acte necesare

Cerere tip - retragere autorizaţie de transport şi autorizaţie TAXI;;

Autorizaţia de transport/Autorizaţia TAXI în original.

Eliberare autorizaţie de dispecerat

Luni, 26 Martie 2012 13:16 Scris de
Informaţii
Pentru obținerea de informații și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la Centrul de Informare a Cetăţeanului, camera 15 în cadrul Primăriei Rm. Vâlcea.
 
Acte necesare

- Cerere tip - eliberare autorizatie de dispecerat taxi;

- Copie a certificatului de inregistrare ca transportator şi certificatul constatator eliberate de catre Oficiul Registrului Comertului;

- Declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze, conform careia dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare;

 

- Copia certificatului de operator radiotelefonist al persoanei desemnate să administreze dispeceratul, eliberat de autoritatea în domeniul telecomunicaţiilor;

 - Copia certificatului de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;

 - Copia carţilor de identitate a operatorilor radiotelefonişti angajaţi;

 - Copia contractului de munca a operatorilor radiotelefonişti angajaţi;

- Copie de pe licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de autoritatea in domeniu;

 

- Tabel nominal cuprinzând transportatorii autorizaţi deserviţi şi elementele de identificare a tuturor staţiilor radio de emisie recepţie aflate în dotarea taxiurilor deservite: marca, serie, număr;

- Dovada plăţii taxei pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat.
 • Taxă pentru eliberare autorizaţie dispecerat TAXI - 350 lei/autorizaţie;
 • Taxă viză anuală autorizaţie dispecerat TAXI - 300 lei/autorizaţie;
 • Taxă modificare autorizaţie dispecerat TAXI - 50 lei/autorizaţie;
 • Taxă eliberare duplicat autorizaţie dispecerat TAXI - 32 lei/autorizaţie.

Eliberare autorizaţie TAXI modificată cu ocazia trecerii autovehiculului din leasing în proprietate

Luni, 26 Martie 2012 12:54 Scris de
Pentru obținerea de informații și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la Centrul de Informare a Cetăţeanului, camera 15 în cadrul Primăriei Rm. Vâlcea.
 
Acte necesare
-  Cerere tip - modificarea autorizatiei taxi cu ocazia trecerii autovehiculului din leasing în proprietate

- Copia certificatului de agreare eliberat de R.A.R. Vâlcea,

 

- Copia contractului de dispecerat, încheiat cu un operator autorizat,

 

- Copia certificatului de înmatriculare a autoturismului,

 

- Copia cărţii de identitate a autoturismului,

 

- Dovada fiscalizării casei de marcat (bon fiscal)

 

- Autorizaţia taxi în original.

 

- Dovada plăţii taxei pentru modificarea autorizaţiei taxi.
 • Taxă modificare autorizaţie TAXI - 12 lei/autorizaţie;

Eliberare autorizaţie TAXI modificată cu ocazia înlocuirii unui autovehicul care execută transport persoane în regim de taxi

Luni, 26 Martie 2012 12:35 Scris de
Pentru obținerea de informații și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la Centrul de Informare a Cetăţeanului, camera 15 în cadrul Primăriei Rm. Vâlcea.
Acte necesare
-  Cerere tip - modificarea autorizatiei taxi cu ocazia inlocuirii unui autovehicul care execută transport persoane în regim de taxi;

- Copia certificatului de agreare eliberat de R.A.R. Vâlcea,

 

- Copia contractului de dispecerat, încheiat cu un operator autorizat,

 

- Copia contractului de leasing (dacă este cazul),

 

- Copia certificatului de înmatriculare a autoturismului,

 

- Copia cărţii de identitate a autoturismului,

 

- Dovada fiscalizării casei de marcat (bon fiscal),

 

- Autorizaţia taxi în original.

 

- Dovada plăţii taxei pentru modificarea autorizaţiei taxi.
 • Taxă modificare autorizaţie TAXI - 12 lei/autorizaţie;

 

Eliberare autorizaţie TAXI

Luni, 26 Martie 2012 12:22 Scris de
Pentru obținerea de informații și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la Centrul de Informare a Cetăţeanului,camera 15 în cadrul Primăriei Rm. Vâlcea.
Acte necesare

- Cerere tip - eliberare autorizatiei taxi;

- Copie a certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate a autovehiculului detinut in proprietate sau copie a certificatului de inmatriculare, a cartii de identitate si a contractului de leasing a autovehiculului detinut in temeiul unui contract de leasing;

- Copia certificatului de agreare eliberat de R.A.R. Vâlcea;

- Copia contractului de dispecerat, încheiat cu un operator autorizat;

- Dovada fiscalizării casei de marcat (bon fiscal); 

- Dovada plăţii taxei pentru eliberarea autorizaţiei taxi.
 • Taxă eliberare autorizaţie taxi - 32 lei/autorizaţie;
 • Taxă eliberare duplicat autorizaţie taxi - 32 lei/autorizaţie;
 • Taxă viză autorizaţie taxi:
 
               - dacă se achită integral până la data de 10 ianuarie - 272 lei/an/autorizaţie;
               - dacă se achită în două tranşe egale la termenele 10 ianuarie şi 10 iulie - 300 lei/an/autorizaţie.

Eliberare autorizaţie de transport modificată cu ocazia înlocuirii persoanei desemnate

Luni, 26 Martie 2012 12:10 Scris de
Pentru obținerea de informații și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la Centrul de Informare a Cetăţeanului, camera 15 în cadrul Primăriei Rm. Vâlcea.
Acte necesare

-Cerere tip S.R.L. - modificarea autorizaţiei de transport

- Copia contractului de muncă a persoanei desemnate,

- Copia certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate eliberat de A.R.R.

- Avizul medical al persoanei desemnate,

- Avizul psihologic al persoanei desemnate,

- Cazierul judiciar al persoanei desemnate,

- Copia cartii de identitate a persoanei desemnate,

- Autorizaţia de transport în original.

- Dovada plăţii taxei pentru modificarea autorizaţiei de transport.

 • Taxă pentru modificare autorizaţie transport - 12 lei/autorizaţie;

Eliberare autorizaţie de transport modificată cu ocazia schimbării sediului social

Luni, 26 Martie 2012 12:05 Scris de
Pentru obținerea de informații și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la Centrul de Informare a Cetăţeanului, camera 15 în cadrul Primăriei Rm. Vâlcea.
Acte necesare

- Cerere tip S.R.L. - modificarea autorizaţiei de transport

- Copie a certificatului de inregistrare ca transportator şi certificatul constatator eliberate de catre Oficiul Registrului Comertului;

- Autorizatia de transport in original

- Dovada plăţii taxei pentru modificarea autorizaţiei de transport.
 • Taxă pentru modificare autorizaţie transport - 12 lei/autorizaţie;
Page 1 of 2