Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

În conformitate cu Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Normelor generale de apărare împoriva incendiilor, în perioada sezonului rece - cetăţenii au următoarele obligaţii

Publicat Joi, 09 Februarie 2012 10:40
Ultima modificare facută Joi, 09 Februarie 2012 10:45 Citit de 3513 ori
 În conformitate cu  Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Normelor generale  de apărare împoriva incendiilor, în  perioada sezonului rece -  cetăţenii au următoarele obligaţii Ponea Eugen
 
- să nu parcheze autovehicule în locuri care să blocheze sau să îngreuneze accesul autospecialelor de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă.
- să verifice instalaţiile electrice pentru evitarea suprasolicitării şi exploatării cu improvizaţii.
- se acorde o atenţie deosebită utilizării în siguranţă a mijloacelor de încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos, prin evitarea supraalimentării sobelor cu sau fără acumulare de căldură, prin asigurarea supravegherii permanente şi neamplasarea acestora în zonele de circulaţie. Se interzice aşezarea mobilierului (scaune, mese,  bagaje etc.) şi de asemenea uscarea echipamentului sau a hainelor în imediata vecinătate a acestor mijloace de încălzire.
- să nu utilizeze instalaţii de iluminat ornamental cu defecţiuni sau    improvizaţii.
- să respecte, menţinerea liberă a căilor de acces, intervenţie şi evacuare în şi din clădirile de turism, agrement şi alimentaţie publică.
- să nu lase focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpuri de iluminat sub tensiune la părăsirea locuinţei.
- să nu utilizeze mijloace de încălzit improvizate în spaţiile de cazare din unităţile de turism şi cele de ocrotire a sănătăţii.
- încălcarea prevederior legale expuse se sancţionează cu amendă.