Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Proiecte de hotărâri în dezbatere publică

Registrul pentru Evidența Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea


Arhiva documentelor aflate in dezbatere publica poate fi vizualizata aici

Notează articol
(0 voturi)
PROIECT BUGET LOCAL 2016 In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 941/19.12.2015 a fost publicata Legea bugetului de stat pe anul 2016 - nr. 339/18.12. 2015. Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006, Art.39, alin (6) "Proiectele de buget .... se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I". In temeiul dispozitiilor din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transpartenta decizionala in administratia publica, care stipulează la Art. 6, alin (1) "in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass - media centrala sau locala, dupa caz...." iar la alin (7) prevede că "Autoritatea publica este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa…
Citește mai mult
Notează articol
(0 voturi)
Primăria municipiului Râmnicu VâlceaNr. 347, data 06.01.2016 În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu pentru aprobarea Strategiei Locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea • Data afişării: 06.01.2016• Documente prezentate:      - Expunere de motive privind aprobarea Strategiei Locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea             - Strategia Locală privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:             - 07-22.01.2016 (conf. art. 6, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările…
Citește mai mult
Notează articol
(0 voturi)
Primăria municipiului Râmnicu VâlceaNr. 24867, data 24.11.2015În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorulANUNŢprivind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliuaprobarea Caietului de sarcini privind prestarea  unor activităţi  componente ale serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizarii si valorificarii materiale şi energetice a deseurilor şi pentru activitatea de administrare a depozitelor de deşeuri• Data afişării: 24.11.2015• Documente prezentate:    - Expunere de motive privind aprobarea aprobarea Caietului de sarcini privind prestarea  unor activităţi  componente ale serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizarii si valorificarii materiale şi energetice a deseurilor şi pentru activitatea de administrare a depozitelor de deşeuri    - Caietul de sarcini privind prestarea  unor activităţi  componente ale serviciului public de salubrizare al municipiului, respectiv activitatea de organizare a prelucrării, neutralizarii si valorificarii materiale şi energetice…
Citește mai mult
Notează articol
(0 voturi)
Primăria municipiului Râmnicu VâlceaNr. 42089, data 18.11.2015În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Preşedintelui A.N.R.S.C. • Data afişării: 18.11.2015• Documente prezentate:    - Expunere de motive privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Preşedintelui A.N.R.S.C.    - Proiect de Hotărâre de Consiliu privind Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Preşedintelui A.N.R.S.C.    - Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Preşedintelui A.N.R.S.C.    - Anexa la Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea în…
Citește mai mult
Notează articol
(0 voturi)
Primăria municipiului Râmnicu VâlceaÎn conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorulANUNŢprivind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Localreferitoare la elaborarea unei Metodologii de acordare a serviciilor medico-sociale persoanelor considerate cazuri sociale, în cadrul Centrului rezidenţialpentru persoane vârstnice Ostroveni• Data afişării: 16.10.2015• Documente:    - Expunere de motive referitoare la elaborarea unei Metodologii de acordare a serviciilor medico-sociale persoanelor considerate cazuri sociale, în cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice Ostroveni (ataşată)        - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local referitoare la elaborarea unei Metodologii de acordare a serviciilor medico-sociale persoanelor considerate cazuri sociale, în cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice Ostroveni (ataşat)• Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:    - 26.10 – 13.11.2015 (conf. art. 6, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în…
Citește mai mult
Notează articol
(0 voturi)
Primăria municipiului Râmnicu VâlceaÎn conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorulANUNŢprivind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliuprivind aprobarea Metodologiei de acordare a unor prestaţii financiare excepţionale copiilor proveniţi din familii aflate în dificultate• Data afişării: 22.10.2015• Documente:    - Expunere de motive privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor prestaţii financiare excepţionale copiilor proveniţi din familii aflate în dificultate  (ataşată)        - Proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea Metodologiei de acordare a unor prestaţii financiare excepţionale copiilor proveniţi din familii aflate în dificultate (ataşat)• Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:    - 26.10 – 13.11.2015 (conf. art. 6, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare);    - Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.…
Citește mai mult
Top