Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Mociofan Gabriela

Miercuri, 29 Ianuarie 2020 14:46

Proiect buget local 2020

Având în vedere prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale vă prezentâm structura proiectului bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2020 pe resurse şi destinaţii 

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/2006 privind eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, cu modificările şi completările ulterioare.

• Data afişării: 23.01.2020

• Documente prezentate:     

- Proiect de Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/2006 privind eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, cu modificările şi completările ulterioare

- Expunere de motive privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/2006 privind eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.476 alin.(2) lit.a), art.478 alin.(2) și art.618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială Rm.Vâlcea organizează, în data de 17 februarie 2020, ora 1000, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarele funcții publice de execuție:

  • un post de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Copilului și Familei - Compartimentul Alocații, Indemnizații;
  • un post de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Asistență Socială - Compartimentul Persoane Vârstnice.

 

A N U N Ţ

afișat azi, 10 FEBRUARIE 2020, ora 1400

             Direcția de Asistență Socială anunță amânarea, din motive obiective, a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, programat să se desfășoare în perioada 17.02.2020 – 20.02.2020.

             Examenul de promovare va fi reluat la o dată ulterioară, care va fi anunțată prin afișare la locul desfășurării examenului și pe site-ul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, www.primariavl.ro, secțiunea Informații publice – Concursuri și Examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Director Executiv,

         Virginia FULGESCU

În aplicarea H.C.L. nr.381/23.12.2019 privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2020” şi a caietului de sarcini aferent, Primăria muncipiului Râmnicu-Vâlcea face următorul

 A N U N Ţ

privind organizarea licitaţiei publice cu strigare în vederea atribuirii amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului pentru desfăşurarea comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2020”

Marți, 31 Decembrie 2019 09:06

Informații aplicare Legea nr. 251/2004

Procesul verbal de constatare întocmit de Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu tilu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției constituită prin Dispoziția Primarului nr.2985/10.10.2019

Direcţia Administrării Domeniului Public anunţă scoaterea la concurs a unui post de inspector de specialitate IA în cadrul Serviciului Tehnic, Investiţii, Avizări, Pregătirea Producţiei, Administrativ. Concursul va avea loc în data de 16 ianuarie 2020 ora 10.00  

Page 1 of 34
Top