Primaria Municipiului Ramnicu Valcea

Versiune Desktop Autentificare

Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali

Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali

Sef Serviciu: Avram Vasile

Adresa: Str. Gen. Praporgescu, Nr. 3, Rm. Valcea

Tel.: 0250 731221

Program de lucru
L-V 8.00-16.30

HOTĂRÂREA NR. 248/135 privind procedura de avizare a programului de funcţionare a agenţilor economici.

Citește mai mult...
Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali este compartimentul subordonat direct Primarului care exercită controlul asupra activităţilor economice şi sociale desfăşurate de toţi cetăţenii, societăţile comerciale şi instituţiile publice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

Repartizaţi pe cele 7 zone de responsabilitate:
  • Nord
  • Centru
  • Ostroveni
  • 1 Mai-Petrişor-Morilor-Buda
  • Goranu
  • Râureni-Căzăneşti-Copăcelu
  • Colonie Nuci
Inspectorii zonali realizează un control permanent şi prelungit (program până la ora 23,00) asupra tuturor problemelor identificate în municipiu precum şi o preluarea directă a deficienţelor constatate legate de utilităţi, de iluminatul public, de infrastructură, de salubritate etc pe care le trasmite prompt către cei competenţi să le rezolve (DADP, Apavil, Electrica, Primărie).
Un domeniu important al atribuţiilor inspectorilor zonali se referă la legalitatea executării lucrărilor de construcţii la reţelele tehnico-edilitare, aceasta şi din cauză că, uneori, administratorii acestor reţele nu-şi respectă obligaţiile privind repararea şi refacerea trotuarelor, părţii carosabile şi zonelor verzi ca urmare a intervenţiiilor efectuate.
Având în vedere experienţa perioadelor precedente când s-a constatat că administratorii reţelelor edilitare permit asigurarea utilităţilor beneficiarului fără ca terenul să fie adus la starea iniţială, lăsând zone întregi într-o stare jalnică care conduc la eforturi însemnate din partea Primăriei pentru refacerea terenurilor afectate de astfel de lucrări, inspectorii zonali au desfăşurat o activitate susţinută de identificare, corectare şi, eventual, sancţionare, a tuturor cazurilor de neaducere a terenului la starea iniţială după intervenţiile la reţelele de apă, canal, energie termică, gaze, electricitate, telefonie.
Mai nou, pentru a veni în sprijinul asociaţiilor de proprietari, la toate lucrările din vecinătatea blocurilor, inspectorii zonali colaborează cu conducerile asociaţiilor astfel încât să nu mai existe nemulţumiri de la cetăţeni pentru lucrărilor care au afectat zonele în care locuiesc.
Pe măsura dezvoltării explozive a circulaţiei urbane, problema asigurării spaţiilor de parcare a autovehiculelor a devenit din ce în ce mai stringentă.  Conducerea Primăriei a făcut şi face eforturi însemnate pentru reabilitarea vechilor parcări şi crearea de noi locuri de parcare. O cauză a diminuării spaţiilor de parcare în zona ansambluri de locuinţe, a fost identificată chiar din sesizările cetăţenilor şi se referă la autovehiculelor aparţinând agenţilor economici parcate în aceste zone. Şi aceasta pentru că multe firme folosesc aleile auto şi pietonale, parcările din jurul ansamblurilor de locuinţe atât pe perioada programului de lucru (pentru maşinile care fac aprovizionarea) cât şi ulterior.
Pornind de la această realitate şi în aplicarea HCL nr.50/2006, inspectorii serviciului realizează verificări permanente privind condiţiile de desfăşuarare a activităţii de transport şi de ocupare a zonelor publice astfel încât să fie eliminate situaţiile de parcare şi staţionare a autovehiculelor de transport marfă, autobuze şi microbuze aparţinând  societăţilor comerciale pe aleile auto şi pietonale, trotuare şi parcări publice din zona blocurilor.
O dată cu dezvoltarea şi implementarea noului concept de „parcare rezidenţială” inspectorii serviciului verifică respectarea Regulamentului parcărilor cu ecuson în sensul ca locurile din parcările de reşedinţă să fie ocupate doar de autovehiculele pentru care s-a eliberat  ecusonul parcare de reşedinţă sau ecusonul de vizitator-parcare de reşedinţă valabil.
În cadrul verificărilor privind activităţile economice desfăşurate în municipiu, un accent deosebit se  pune pe controlul utilizării temporare a locurilor publice (comerţul pe trotuare fiind desfiinţat), funcţionarea în baza autorizaţiilor legale, expunerea de panourile de afişaj, firme şi reclame.
Normele de salubrizare rămân în continuare în atenţia Corpului de Control, urmărindu-se cu ateţie respectarea Hotărârii Consiliului Local nr.50/2006 în care sunt cuprinse majoritatea obligaţiilor privind întreţinerea municipiului (păstrarea curăţeniei, ordinea în zona de construire, nivelul de confort urban, întreţinerea animalelor, conservarea şi dezvoltarea zonelor verzi).
Acestea sunt atribuţiile principale ale Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali care se completează cu cele prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului.
De asemenea, Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali s-a implicat în buna desfăşurare a unor manifestări specifice, organizând acţiunile:
  • „Mărţişor”,
  • „Orăşelul Copiilor”,
  • şi activităţile comerciale cu ocazia manifestărilor “Ziua Imnului Naţional”.
Citește mai mult...
Ultima modificare facută

Pagină creată cu grijă de UNICSERV .

Sus Versiune Desktop