Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Lansarea proiectului “Lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 13”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunţă lansarea proiectului “Lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 13” cod SMIS 122651, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

În data de 8 iulie 2019 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 5.080.317,96 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 4.978.711,60 lei, din care contribuţia din FEDR – 4.318.270,27 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanţare, 01.01.2018 până în data de 30.09.2021.

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării Şcolii Gimnaziale nr. 13 pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, a accesului la educaţie în mod nediscriminatoriu, precum şi la creşterea accesului populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Principalele categorii de lucrări de intervenţie propuse sunt următoarele:

Clădire şcoală

- Modernizare săli de clasă (înlocuire pardoseli, placaje, finisaje); Dotări săli clasă (bănci, calculatoare, jaluzele exterioare cu protecţie termică, table scolare inteligente, copiatoare); Dotări laborator chimie, informatică, biologie;

- Montare vană generală termostatată şi instalaţie de climatizare în şcoală;

- Înlocuire şi modernizare sistem de supraveghere video; extindere reţea de internet (wireless);

- Lucrări în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu (execuţia unei instalaţii de detecţie, semnalizare şi alarmare incendiu);

- Lucrări şi dotări în sala de festivităţi; Amenajare şi dotare laborator fonic; Modernizare şi dotare săli pentru învăţământul ''step by step";

- Amenajări şi dotări sală de mese cu mobilier şi masină de spălat vase; Lucrări de modernizare la grupurile sanitare (inclusiv obiectele sanitare).

Sală de sport

- Înlocuire suprafaţă de joc existentă, cu suprafaţă de joc profesională, din parchet;

- Înlocuire instalaţie de iluminat în sală, instalaţie termică, tâmplărie uşi şi ferestre;

- Lucrări de modernizare interioare la vestiare şi grupuri sanitare; Dotări: panouri de baschet mobile, set volei, porţi handbal, spaliere, saltele.

Amenajări exterioare

- Refacere şi modernizare spaţii verzi, alei şi pavaje în curtea şcolii;

- Amenajare teren de sport cu suprafaţă sintetică şi împrejmuirea acestuia;

- Facilităţi pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Date de contact:

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Citit de 151 ori
Top