Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Licitatie publica cu strigare privind inchirierea spatiului – 1/2 din cabinetul medical nr.4

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA

cu sediul in strada General Praporgescu, nr. 14 in baza legii si conform H.C.L.nr.88/28.03.2019

anunta:

Organizarea licitatiei publice cu strigare privind inchirierea spatiului – 1/2  din cabinetul medical nr.4 , proprietate publica a municipiului, situat in incinta imobilului-constructie Scoala Romana de Afaceri din Intrarea Pribeanu, nr.1, in suprafata exclusiva de 8,54 mp (1/2 din 17,08 mp), la  care se adauga cota corespunzatoare din spatiul de folosinta comuna in suprafata de 3,185 mp (1/2 din 6,37 mp).

Licitaţia se va desfăşura în data de 07.05.2019, ora 12,  dacă sunt cel putin doi ofertanţi. Cererile de inscriere  si documentele de calificare se vor  depune  pana la data de 06.05.2019, ora 10.

Daca la licitatie nu se prezinta cel putin doi ofertanti, licitatia nu va mai avea loc, incheindu-se un proces verbal de constatare

Reluarea licitaţiei se va organiza în aceleaşi condiţii ca la prima licitaţie în data de 14.05.2019 ora 12, în acest caz cererile de inscriere si documentele de calificare putând fi depuse până la data 13.05.2019 ora10.

În cazul în care si de această dată  se prezintă un singur ofertant, acesta este declarat câştigător, chiria fiind stabilită prin negociere, dar nu mai mică decât preţul de pornire al licitaţiei majorat cu un pas.

 Licitantul care adjudecă amplasamentul în acest mod trebuie să parcurgă prima etapa a licitatiei.

 Costul caietului de sarcini este de 10 lei, garantia de participare si  taxa de participare la licitatie sunt conform caietului de sarcini. Caietul de sarcini se poate cumpara de la sediul Primariei, Serviciu Investitii Publice, camera 2.

Inscrierea la licitatie se va face la sediul Primariei Municipiului Rm Valcea, camera 15.

Documente ataşate: