Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

“Organizare spectacol ocazionat de evenimentul ”Zilele Ramnicului”

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

In conformitate cu NORMELE PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea si desfasurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect Servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.la Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, in cazul cazul in care valoarea estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7, Alin. (1),lit c), respectiv 3.334.050 lei (exclusiv), aprobate prin DISPOZITIA Nr.1216/04.04.2018;

 

Autoritatea contractanta MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 0250731016/126, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Fax: +40 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro , va invita sa depuneti oferta in cadrul proceduri simplificate de atribuire :

  • A contractelor de servicii, cu denumirea:Organizare spectacol ocazionat de evenimentul ”Zilele Ramnicului”

LOT1-Inchiriere de scenotehnica aferenta spectacolelor;

LOT2-Spectacole de muzica populara ,etno,pop si rok .

  • Valoarea estimata fara TVA 275.000,00 lei fara TVA , ce se compune din:

LOT1-Inchiriere de scenotehnica aferenta spectacolelor , valoare estimata 50.000,00 lei fara TVA;

LOT2-Spectacole de muzica populara ,etno,pop si rok , valoare estimata 225.000,00 lei fara TVA

  • Codul CPV : 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale
  • Sursa de finanţare: In conformitate cu art.1. alin (1) din HCL Nr.234 din 16.06.2017
  • Termenul-limită de primire a ofertelor:    09.05.2018 , ora   9
  • Termenul de deschidere a ofertelor:     09.05.2018 , ora_10
  • Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Municipiului Tamnicu Valcea ,adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, la Registratura.
  • Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Limba Romana;
  • Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă; 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor;
  • Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie: Pretul cel mai scazut

Documente ataşate: