Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

A N U N Ţ privind inchirierea prin licitatie publica a luciului de apa al Lacului Ostroveni pentru desfasurarea unor activitati de agrement nautic cu ambarcatiuni fara motor

A N U N Ţ

privind inchirierea prin licitatie publica a luciului de apa al Lacului Ostroveni pentru desfasurarea unor activitati de agrement nautic cu ambarcatiuni fara motor

  1. 1. Organizator: Municipiul Râmnicu Vâlcea
  2. 2. Obiectul licitaţiei: inchirierea prin licitatie publica a luciului de apa al Lacului Ostroveni pentru desfasurarea unor activitati de agrement nautic cu ambarcatiuni fara motor.

Perioada inchirierii: pana la data de 31.10.2018.

  1. 3. Procedura de organizare: licitaţie publică cu strigare
  2. 4. Elemente de pret:

Pretul de pornire la licitatie este de 56 lei /ambarcatiune /luna fara TVA.

Pasul de licitaţie este de minim 5 lei /ambarcatiune /luna fara TVA.

  1. 5. Costul documentatiei aferente licitatiei:

Caietul de sarcini si documentatia aferenta acestuia vor fi distribuite contra cost persoanelor care doresc sa participe la licitatie, la pretul de 10 lei inclusiv TVA, ce se achita cu numerar la casieria Primariei Municipiului Ramnicu Valcea sau prin virament bancar in contul RO14 TREZ 6712 1360 250X XXXX si este nerambursabil. Caietul de sarcini si documentatia se vor ridica de la Serviciul Achizitii Publice, camera 4, pe baza dovezii achitarii pretului aferent.

  1. 6. a) Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei si se achita cu numerar la casieria Primariei Municipiului Ramnicu Valcea sau prin virament bancar in contul RO14 TREZ 6712 1360 250X XXXX si este nerambursabila.
  2. b) Garanţia de participare este în valoare de 225 lei şi se va depune la Trezoreria municipiului, in contul RO23 TREZ 6715 006X XX00 0140 sau la casieria Primariei. Pentru participantii care nu castiga licitatia, garantia se va restitui la cerere. Cererea va cuprinde in mod expres contul si banca la care urmeaza a fi virata suma respectiva.
  3. 7. Data organizarii licitatiei:

Cererea de inscriere la licitatie si documentele aferente se vor depune la Registratura Primariei Municipiului Ramnicu Valcea pana la data de 17.04.2018 ora 10:00. Se accepta imputernicire (in original) emisa de reprezentantii participantilor inscrisi la licitatie.

Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura în data de 18.04.2018 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, daca se prezinta cel putin doi ofertanti.

Daca la licitatie nu se prezinta cel putin doi ofertanti, licitatia nu va mai avea loc, incheindu-se un proces verbal de constatare. Reluarea licitatiei pentru inchirierea luciului de apa se va organiza in aceleasi conditii in data de 25.04.2018 ora 12:00, in acest caz cererile de inscriere si documentele aferente putand fi depuse pana la data de 24.04.2018 ora 10:00.

In cazul in care si de aceasta data se prezinta un singur ofertant, acesta este declarat castigator, chiria fiind stabilita prin negociere, dar nu mai mica decat pretul de pornire al licitatiei majorat cu un pas, respectiv minim 61 lei /ambarcatiune /luna fara TVA. Licitantul care adjudeca amplasamentele in acest mod, trebuie sa parcurga prima etapa a licitatiei.

Documente ataşate: