Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

,,Servicii de consultanta necesare intocmirii documentatiei pentru incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori,,

Municipiul Ramnicu Valcea invita operatorii economici interesati sa depuna ofertele de servicii în Catalogul electronic S.E.A.P., (precizand numarul anuntului publicitar atasat) cod CPV: 79400000-8 - Consultanta în afaceri si în management si servicii conexe sub denumirea: ,,Servicii de consultanta necesare intocmirii documentatiei pentru incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori,, pâna la data de 19.10.2017 si totodata sa transmita celelalte documente (formular de oferta, propunere tehnica ce trebuie sa respecte cerintele minime din caietul de sarcini si documente de calificare-conform formulare si certificat constatator , draft de contract insusit) prin e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pana la data limita 19.10.2017.

Documente ataşate: